illustratie twijfelend mannetje aan kalender met potlood 4 of 5 dagen werkweek

Bijna 8 op de 10 kmo’s wil werk­week van 4 dagen niet invoeren

Bijna 8 op de 10 kmo’s is niet meteen van plan om zo’n vierdagenwerkweek in te voeren; 10% overweegt dat wel doen. Uiteindelijk vindt slechts 8 procent van de kmo-bedrijfsleiders dat het haalbaar is om in hun organisatie een voltijdse werkweek om te plannen naar een vierdagenweek.

Dat de vierdagenwerkweek niet in alle kmo’s en voor alle functies even gemakkelijk is in te voeren, is geen verrassing. De bedoeling van de Arbeidsdeal is evenwel om werknemers én werkgevers meer ademruimte te geven bij een eventuele invoering van de vierdagenweek. Uiteindelijk is het de bedoeling dat bedrijven hiermee beter in staat zijn om medewerkers aan te trekken die geïnteresseerd zijn in zo’n vierdagenweek.

Arbeidsdeal

De Arbeidsdeal werd vorige week goedgekeurd door het federale parlement. Met verschillende maatregelen wil de federale regering de Belgische werkzaamheidsgraad optrekken naar 80 procent tegen 2030.

Eén van de opvallendste beslissingen: werknemers die dat wensen kunnen, als de werkgever hiermee akkoord gaat, hun voltijdse werkweek op vier dagen afwerken. Concreet houdt dit in dat een werknemer op zijn/haar vraag van de werkgever de optie krijgt om een voltijdse werkweek van 38 uur te presteren in vier in plaats van vijf dagen. Dat impliceert dat die werknemer tot 9,5 uur per dag kan werken en zo een verlengd weekend of een werkvrije dag midden in de werkweek kan inbouwen.

Opportuniteit

Dat 84% van de respondenten in de bevraging van ETION, Acerta en VKW-Limburg aangeeft dat de invoering ervan moeilijk ligt, zet meteen een domper op het enthousiasme. Experten van Acerta wijzen er evenwel op dat ondernemingen die hiervan gebruik maken, zich op de arbeidsmarkt kunnen profileren als aantrekkelijke werkgever.

De meeste bedrijfsleiders vrezen dat het de planning van het werk ingewikkelder zal maken en dat het de continuïteit in het bedrijf misschien in het gedrang brengt.

Momenteel is er veel onwetendheid bij de bedrijven over de maatregel. De meeste bedrijfsleiders vrezen dat het de planning van het werk ingewikkelder zal maken en dat het de continuïteit in het bedrijf misschien in het gedrang brengt. De vierdagenweek zou ook de werkdruk bij de werknemers kunnen verhogen, want 9,5 uur werken op één dag is niet weinig en met een stijgende burn-out ratio is dat zeker ook een belangrijk aandachtspunt. Bedrijven die ervoor open staan om de vierdagenweek in te voeren, moeten daarom in de eerste plaats goede afspraken maken met hun werknemers.