Aaron Hurst keynote op ETION Forum 2019 over betekeniseconomie

Waarom werken mensen? Waarom kiezen consumenten voor een bepaald product? Waarom bestaan we als organisatie? Onder de noemer The meaning of WHY’ staat het ETION Forum 2019 in het teken van de betekeniseconomie. Een economie die draait om de behoefte van de mens aan zin en betekenis.

Keynotespreker is de Amerikaanse ondernemer Aaron Hurst, auteur van ‘The Purpose Economy’. Hij ziet in de opkomende betekeniseconomie de opvolger van de informatie-economie die de afgelopen decennia dominant werd. Onder invloed van ICT en digitale technologie kwam de focus in de informatie-economie te liggen op cijfers, kennis en data. Meer nog: kennis kwam steeds meer gelijk te staan met data.

Betekenis

Maar mensen zijn meer dan cijfertjes en formules. Klanten kiezen niet altijd voor het goedkoopste product, maar ook voor duurzaamheid of klantvriendelijkheid. Werknemers kiezen niet altijd voor het hoogste loon, maar ook voor de waarden die een werkgever uitdraagt. Productiviteit stijgt niet altijd met efficiëntie-ingrepen, maar wel met de betekenis die het werk heeft.

"De betekeniseconomie zet betekenis centraal in de ontwikkeling van producten en diensten, in het aansturen van organisaties of in het bijdragen aan maatschappelijk welzijn."

Mensen zijn betekenisgerichte wezens. We hebben behoefte aan betekenis en willen die ook meer dan ooit terugvinden in onze professionele bezigheden. De betekeniseconomie haakt daarop in door betekenis centraal te zetten in de ontwikkeling van producten en diensten, in het aansturen van organisaties of in het bijdragen aan maatschappelijk welzijn.

Getuigenis

Vanuit zijn onderzoek en praktijkervaring als sociale ondernemer laat Aaron Hurst zien hoe de betekeniseconomie werkt. We laten ook andere sprekers aan het woord die getuigen over hoe betekenis in hun organisatie of bezigheden het verschil maakt.

Het ETION Forum 2019 vindt plaats op maandag 16 september vanaf 15.45 uur in de Ghelamco Arena te Gent. Inschrijven kan al.