Aaron Hurst: “Focus op menselijke behoefte aan zin en betekenis”

Met als titel ‘The Meaning of WHY’ staat het jaarlijkse ETION-forum op 16 september in het teken van de betekeniseconomie. Een economie die draait om de behoefte van de mens aan zingeving en betekenis. Of een economie die heel bewust omgaat met de waarom-vraag. Waarom bestaat een bedrijf? Waarom kiezen medewerkers voor een bepaalde werkgever? Keynotespreker is de Amerikaanse ondernemer en auteur Aaron Hurst. ETION interviewde hem in aanloop van het forum.

Aaron Hurst is de oprichter van de Taproot Foundation en CEO van Imperative, dat organisaties en medewerkers helpt om meer betekenisgericht te opereren. In 2014 schreef Hurst het opgemerkte boek ‘The Purpose Economy’, dat in het Nederlands vertaald werd als ‘De betekeniseconomie’.

ETION: Wat betekent de betekeniseconomie?
Aaron Hurst: “De focus van de betekeniseconomie is economische waardecreatie die bijdraagt tot levenskwaliteit. De laatste decennia staat de economie in het teken van technologie en informatie. Daarvoor, in het industriële tijdperk, lag de focus op de behoefte aan infrastructuur en efficiëntie. Hoewel nog pril, schrijft de betekeniseconomie een nieuw economisch hoofdstuk in dat verhaal, namelijk een economie die een antwoord biedt op onze menselijke behoefte aan zin en betekenis.”

“Werk, producten en diensten zijn veel meer dan ruilmiddelen in een economische transactie geworden.”

Hoe kan een bedrijf zingevend zijn?
Aaron Hurst: “Het begint met de herkenning dat levenskwaliteit voor werknemers en consumenten cruciaal is voor hun keuzes. Werknemers werken niet alleen meer voor een inkomen, consumenten zijn veeleisender geworden over hun aankopen. Ze willen niet gewoon ‘een product’, maar willen ook dat het bijdraagt aan hun levenskwaliteit. Werk, producten en diensten zijn dus veel meer dan ruilmiddelen in een economische transactie geworden. Het gaat er ook om dat ze iets betékenen in het leven van de betrokkenen. Zoals werk doen dat voldoening geeft of producten ontwikkelen die mensen helpen groeien. Betekenis ontstaat wanneer iets bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling, aan het ontwikkelen van zinvolle relaties met anderen (zoals op het werk) of aan het bijdragen aan een ruimer maatschappelijk doel. Organisaties kunnen op deze drie vlakken een bron van zin betekenis zijn.”