hand van zakenman wijst elementen van duurzaamheid aan op scherm

Themagroep: Duurzaam deugdelijk bestuur

Hoe kunnen doelstellingen inzake duurzaamheid vorm krijgen in het dagelijks en strategisch bestuur van een onderneming? In deze digitale reeks toetsen vier ervaren bestuurders samen met jou de theorie aan de praktijk.

Themagroep: Duurzaam deugdelijk bestuur

Info

Ook in bestuurskamers steekt duurzaamheid steeds nadrukkelijker de neus aan het venster. Dat is zinvol want ondernemingen moeten proactief nadenken over hun rol in de samenleving. Wie vandaag maatschappelijk verantwoord wil ondernemen, moet een verhaal schrijven dat verder gaat dan de bedrijfsmuren.

Duurzaam deugdelijk bestuur vergt dat een onderneming nadenkt over haar rol en positie inzake klimaattransitie. Hoe staat het met onze koolstofneutraliteit? En tot waar in de productieketen reikt onze verantwoordelijkheid rond circulariteit?

In deze digitale reeks van vier avonden zoeken we uit hoe doelstellingen inzake duurzaamheid vorm kunnen krijgen in het dagelijks en strategisch bestuur van een onderneming. De basisvraag is: hoe integreer je duurzaamheid in de werking van een raad van bestuur?

We gaan in gesprek met vier ervaren bestuurders die bereid zijn om met jou de theorie te toetsen aan de praktijk. Geert Janssens, hoofdeconoom ETION modereert de gesprekken.


Programma
 
 • Een duurzaamheidsstrategie? - Hilde Laga – donderdag 28/10/2021
  Maatschappelijke tendensen dwingen ondernemingen zichzelf heruit te vinden. Kortetermijnrendement moet plaats maken voor strategische doelstellingen op lange termijn. In de investeringswereld wordt vaak gesproken over ‘ESG’-criteria. Deze afkorting staat voor ‘Environmental, Social & Governance’. Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegenomen bij de selectie en het beheer van deelnemingen in bedrijven. Dat vraagt om een mentaliteitsverandering, ook binnen de raad van bestuur.

 

 • Circulariteit – Patrick De Saedeleir – donderdag 25/11/2021
  De Saedeleir Textile Group is al meer dan 20 jaar pionier in circulair en duurzaam ondernemen. Patrick De Saedeleir getuigt hoe deze familiale onderneming tal van hindernissen heeft moeten overwinnen om te slagen in haar circulaire visie en missie. In een wereld waar de pionier inzake duurzaamheid niet noodzakelijk de meest winstgevende is, maken mentale weerbaarheid en bestuurlijke flexibiliteit het verschil.

 

 • Duurzaam omgaan met schaars talent & middelen –prof. Pascal Verdonck – dinsdag 25/1/2022
  Het aligneren van een duurzame strategie met zeer diverse verwachtingen en noden van diverse belanghebbenden, is wat Pascal Verdonck elke dag drijft. In de gezondheidzorg is duurzaamheid in de eerste plaats een zaak van zorg voor de mens, zowel vanuit het oogpunt van de patiënt als van de medewerker en arts.
  Daarnaast is er de maatschappelijke uitdaging om een kwaliteitsvolle waardegedreven gezondheidzorg aan te bieden binnen strikte budgettaire en wettelijke contouren. En dat in een omgeving met steeds hogere eisen en steeds minder aanbod van het juiste talent. Om te komen tot een heldere besluitvorming met een éénduidige afbakening van verantwoordelijkheden, stelde AZ Maria Middelares een charter ‘deugdelijk bestuur’ op.

 
 • Duurzaamheid in zijn context – Iwein Meyskens – donderdag 24/2/2022
  Via contextuele architectuur worden bij archipelago architects aantrekkelijke en functionele gebouwen ontworpen die tegelijk duurzaam én toekomstbestendig zijn. Het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties liggen nauw aan het hart. Via de raad van bestuur werden voldoende tijd en budget vrijgemaakt voor onderzoek en innovatie om te kunnen vooruitdenken.
  Het opzetten van partnerships en stakeholderdialogen met overheden, academische instellingen en andere groepen in ons land rond duurzaamheid maakt deel uit van het DNA.  Én er is een participatieve aandeelhoudersstructuur: van de 136 medewerkers zijn er 42 aandeelhouders.


Doelgroep voor deze activiteit zijn bestuurders, CEO's en CFO's van kmo's.
 

18:15 uur onthaal en digitaal ontmoetingsmoment
18:30 uur praktijklessen - getuigenis
19:15 uur interactie Q&A
20:00 uur einde
Waar
digitaal
Wanneer
-
Praktisch
Prijs
€ 500 (excl. btw) voor de vierdelige reeks.
Wenst u nog aan sluiten? Neem contact op met annemie.de.proft@etion.be
Kosteloos annuleren
10 werkdagen
Contact
Annemie De Proft

Annemie De Proft

0473 51 91 35
Partner(s)
Spreker(s)

Hilde Laga

voorzitter
GIMV

Hilde Laga is ervan overtuigd dat duurzaamheid niet meer weg te denken is op de agenda van bestuursraden. Met mandaten bij de KU Leuven en beursgenoteerde bedrijven als Barco, Greenyard Foods en Agfa-Gevaert, is haar naam stilaan een merk. Als nuchtere West-Vlaamse heeft Hilde oog voor het spanningsveld tussen duurzaamheid en winstgevendheid.

Patrick De Saedeleir

CEO
DS Textiles Platform

Patrick De Saedeleir is CEO van de familiale textielgroep DS Textile Platform.

Pascal Verdonck

voorzitter raad van bestuur
AZ Maria Middelares

Professor Medische Technologie aan de UGent, en gastdocent aan Vlerick en de KU Leuven. Zetelt in meerdere raden van bestuur, waaronder die van Acerta en AZ Maria Middelares, waar hij jarenlang CEO was. Wil met MedTech Flanders een sterkhouder maken van de medische technologie-industrie in Vlaanderen.

Iwein Meyskens

voorzitter archipelago Leuven

Iwein Meyskens ontwikkelt zowel strategisch, tactisch als operationeel, een visie op duurzaamheid, circulair bouwen en cocreatie.

Geert Janssens

hoofdeconoom - expert participatief ondernemen
ETION

Geert Janssens (1968) publiceert rond macro-economische onderwerpen en bedrijfseconomische vraagstukken. Hij is een kritisch denker over o.a. digitalisering en duurzaamheid. Als expert en pleitbezorger van participatief ondernemen helpt hij ondernemingen op weg naar hedendaagse businessmodellen gebaseerd op gedeeld leiderschap. Daarnaast is hij bestuurder in de non-profit. Hij is auteur van de boeken Waardevol werkloos, De muizenval, De bewuste belegger en Iedereen eigenaar.