Zijn de top-CEO lonen excessief hoog geworden?

Weinig thema's in het bedrijfsleven lokken meer discussie uit. De naakte bedragen spreken dan ook tot de verbeelding. Volgens de meeste recente cijfers bedraagt het mediane jaarloon van de Bel20 CEO's maar liefst 2,7 miljoen euro. Zijn die lonen buitensporig hoog? In deze video gaat Nathan Van Camp op zoek naar een antwoord.

Financiële participatie

Werken mensen harder voor geld?

Of mensen harder werken voor geld, is een vraag die vaak terugkomt wanneer er wordt gesproken over financiële participatie. Deelname in de winst en/of het kapitaal van een onderneming gaat echter over eigenaarschap. In een participatieve onderneming werken medewerkers niet harder voor geld maar doen ze beter hun best omdat ze zich de doelstellingen van de organisatie eigen hebben gemaakt. In die omstandigheid wordt financiële participatie zelfs een intrinsieke motivator.

ETION-boek: Iedereen Eigenaar

De spaarzame aandeelhouder

Zinvol belonen

Vergeet het belang van de werksfeer niet

De psychologie van verlonen

Zinvol belonen

Meeste aandacht voor bonusbeleid in grote bedrijven