Wendbaar leiderschap: overleven in turbulente tijden

Wendbaarheid is in deze turbulente tijden eerder een noodzaak dan een ‘nice to have’. Maar wat betekent ‘wendbaarheid’ nu precies? Met haar boek ‘Wendbaar leiderschap’ wil Els De Geyter organisaties en leiders voorbereiden op de veranderingen van morgen.

Met de recente aankondiging van de herstructureringen bij Proximus kunnen we ons hoofd niet langer in het zand steken voor de gevolgen van digitalisering. Zowel de ontslagen als de nieuwe aanwervingen kaderen in een driejarenplan, dat luistert naar de veelzeggende naam ‘shift to digital’. Hiermee wil de bedrijfsleiding het bedrijf klaarstomen voor de veranderingen van morgen. En deze veranderingen zijn reeds volop bezig. In plaats van ze te bestrijden, kunnen we ze maar beter voorbereiden.

“Met behulp van deze test krijgt de organisatie een stafkaart in handen om haar weg naar wendbaarheid uit te stippelen.”

In deze turbulente tijden is wendbaarheid eerder een noodzaak dan een ‘nice to have’. Maar wat deze ‘wendbaarheid’ nu precies betekent, blijft vaak zeer abstract voor organisaties.

In dit boek geeft Els De Geyter, zaakvoerder Human Reef, een duidelijk overzicht van de aspecten van een wendbare organisatie en reikt ze organisaties praktische tools aan om hun weg ernaartoe uit te stippelen. Ze benadrukt dat het hier gaat om een volledige cultuurverandering om de wendbaarheid te ondersteunen.

Dit boek kwam tot stand door haar eigen overstap van grown-up naar scale-up. De inzichten, tips en ervaringen die ze zelf opdeed, geven een handige leidraad voor elk type organisatie.

  • Lees het volledige artikel in het februarinummer van Ondernemen [PFD, 2 blz., kB]