KAA Gent Foundation

Wanneer voetbal meer wordt dan voetbal…

De KAA Gent Foundation is de belangrijkste sociaal-sportieve organisatie van ons land. Ze vertegenwoordigt de grootste maatschappelijke werking binnen het Belgisch professioneel voetbal. Ondernemen sprak met algemeen coördinator Wim Beelaert.

Toen de Stad Gent en voetbalclub AA Gent begonnen aan de Ghelamco Arena, vroeg de stad dat het stadion — en bij uitbreiding de club — zouden aangewend worden om iets terug te doen voor de samenleving. De toen opgerichte vzw Voetbal in de stad vertrok vanuit de wetenschap dat voetbal de grootste, de populairste en de laagdrempeligste sport is in ons land.

Geen sportclub

Het is een sport die heel wat mensen met elkaar kan verbinden en verenigen. Die kracht kan ingezet worden om maatschappelijke meerwaarde te creëren, weet algemeen coördinator Wim Beelaert: “Onze corebusiness is de ontwikkeling van wat wij sociaal-sportief werk noemen. Het is de term die alles zegt over wat we doen. De foundation is geen sportclub. We zijn een organisatie met een sociaal-sportieve werking, met sport als middel. We gebruiken de toegankelijke setting van AA Gent, die mensen bij elkaar brengt, als een laagdrempelig instrument. Al dan niet met sport richten we ons op mensen uit kansengroepen. Met hen gaan we aan de slag.”

In Gent proberen we sport in te zetten om maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Werkingsprincipes

Het model van KAA Gent Foundation is nieuw in ons land. Het vertrekt van een maatschappelijke sportcoach, die met mensen binnen projecten niet alleen aan hun sportieve vaardigheden werkt, maar hen als mens ontwikkelt. Wim Beelaert: “Al het positieve dat een coach binnen de sport gebruikt, kan hij aanwenden om teamleden te coachen als mens. De succesfactoren daartoe werden opgelijst door de universiteit van Gent."

"Bij ons is onvoorwaardelijkheid belangrijk: mensen mogen onvoorwaardelijk deelnemen en zijn steeds welkom. We zijn inclusief en herbergen diverse mensen met diverse problematieken. We maken van iedereen een Buffalo. Dat zorgt voor een sterke groep met een inclusief karakter. De coaches worden vaak vertrouwenspersonen, al zijn het geen hulpverleners. Binnen die groepen laten we mensen groeien, zodat er ervaringsdeskundigen ontstaan die een voorbeeldfunctie opnemen en een vertrouwensrol spelen tegenover beginners. We werken steeds met een netwerk van sociale partners, zodat er immer deskundigen in de buurt zijn waar nodig. De verbindende kracht van AA Gent zorgt ervoor dat iedereen zich gelijk voelt, ook mensen die een laag zelfbeeld hebben.”

Lees het volledige artikel in Ondernemen, december.