Tom Sauer

Tom Sauer: “De NAVO droeg veel bij tot de oorlog in Oekraïne”

ETION: U waarschuwt voor de eenzijdig anti-Russische berichtgeving in de westerse pers. Maar het was wel Rusland dat Oekraïne binnenviel?

Tom Sauer: “Dat is zo. En laat me nu ook weer eerst duidelijk stellen: wat Vladimir Poetin gedaan heeft, is verkeerd. Het gaat in tegen rechtsregels die afgesproken zijn na de Tweede Wereldoorlog in het kader van de Verenigde Naties. Verder is het ook immoreel. Mijn bedenking is niet dat Poetin onschuldig is, maar wel dat wij er ook belang bij hebben om ons in te leven in zijn beweegredenen. Ik noem dat empathie. Ik doceer aan toekomstige diplomaten en die moeten dat zeker kunnen. Diplomatie veronderstelt dat je niet enkel praat met vrienden, maar ook met vijanden over conflicten. Welnu, als ik me inleef in wat Poetin gedaan heeft, dan concludeer ik op basis van mijn vakkennis inzake de basismechanismen van de internationale politiek en op basis van de geschiedenis, dat wij een reuzegrote fout hebben gemaakt door te proberen Oekraïne in onze invloedssfeer te trekken.”

ETION: Maar Oekraïne wilde dat?

Tom Sauer: “Maar Oekraïne lid maken van de NAVO was volgens veel ingewijden een rode grens. We hebben het ons laten opdringen door president George Bush. De vergissingen begonnen al na de Koude Oorlog. We hadden Rusland moeten integreren in een Europese veiligheidsarchitectuur. Maar dat hebben de Amerikanen niet gewild. De Russen hebben gevraagd om toe te treden tot de NAVO, maar kregen geen toegang. Ik vind allianties wel nuttig in oorlogstijd of tijdens periodes van grote bedreiging. Zeker voor kleine landen. Maar na een oorlog zouden die moeten ophouden te bestaan. Allianties zijn nu eenmaal gericht tegen een externe vijand. De allianties na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog hielden dan ook op te bestaan. Ook het Warschaupact verdween na de Koude Oorlog. Dat is normaal. Niet normaal is dat de NAVO bleef bestaan na de Koude Oorlog.”

De beslissing in 2008 over uitbreiding van de NAVO was helemaal tégen ons Europees belang.

Lees het volledige artikel in het maartnummer van Ondernemen.