Thuiswerk is geen doos van Pandora

Fotograaf
Philippe Leduc

Opinie van Wout Van Impe

In veel organisaties heerst nog steeds een drempelvrees om medewerkers meer vrijheid te geven om zelf te bepalen waar en wanneer ze werken. Men vertrekt nog vaak te veel vanuit een negatief mensbeeld: “als ik een hand geef, pakken ze een arm”.

Alsof er een doos van Pandora geopend wordt die tot onbeheersbare misbruiken leidt. De praktijk toont echter aan dat, naarmate de autonomie toeneemt, het misbruik afneemt en de output stijgt.

"Organisaties met een degelijk niveau van leiderschap hebben hoegenaamd geen probleem met thuiswerken. Het is daar gewoon geen topic."

Meer autonomie

Medewerkers voelen goed aan wat past en wat niet past, wat de kwaliteit van hun werk doet toenemen en wat niet. Ik pleit absoluut voor veel meer vrijheid en autonomie. En grijp in bij die medewerkers bij wie het niet goed loopt. Maak beleid op basis van uw sterkste en meest verantwoordelijke medewerkers en niet op basis van de anderen. Dat is een van de grootste HR-fouten die er worden gemaakt.

Heel veel HR-beleid is gebaseerd op het vermijden van misbruik in plaats van uw voorbeeldwerknemers als basis te nemen. Straf toch niet wie het goed doet met een paternalistisch beleid omwille van het misbruik van enkelen. Vertrek vanuit vertrouwen in plaats vanuit controle.

Als je dat niet geregeld krijgt of je merkt dat er sprake is van misbruik of andere problemen, dan zegt dat meer over de kwaliteit van het leiderschap dan over het thuiswerken zelf.

Basisbehoefte

En uiteraard gaat het niet voor elke job en elke context, maar wel veel meer dan waar het vandaag wordt gedaan. Organisaties met een degelijk niveau van leiderschap hebben hoegenaamd geen probleem met thuiswerken. Het is daar gewoon geen topic.

En wat we al decennia weten, autonomie en vrijheid om zichzelf te organiseren is een van de belangrijkste basisbehoeften van medewerkers. Hoe meer, hoe gemotiveerder, hoe minder makkelijk men van job verandert en hoe beter de output. Organisaties hebben hierbij alleen maar te winnen.

Manage op output

Het leiderschap moet er dan ook voor zorgen dat er voldoende ruimte en dynamiek is om ervaringen tussen collega’s uit te wisselen. Het gaat om evenwichten. En elke context vraagt  een ander evenwicht. Manage op output, niet op aanwezigheid. Bovendien is vandaag technologie geen excuus meer.

Waar thuiswerk is toegelaten, ontstaat een collectief gevoel van verantwoordelijkheid, neemt de nood aan connectie met collega’s toe, is er sociale correctie en vergroot het engagement en welbevinden. Maar dat zal niet gebeuren zonder degelijke teamleiders die de lat hoog leggen, in dialoog gaan, veel one2ones doen, feedback geven om te remediëren waar het misloopt enz., die met andere woorden de basics van peoplemanagement onder de knie hebben. En daar durft het wel eens mislopen.

Non-issue

Als je kijkt naar alle facetten die te maken hebben met het beste uit mensen halen, dan zie je dat daar niks tussen zit wat indruist tegen het medewerkers zelf flexibel laten invullen van hun dagen, uiteraard rekening houdend met elke context. Dat een bouwvakker een gebouw niet kan metselen vanuit zijn woonkamer, is mij ook wel duidelijk. Thuiswerk is eigenlijk een non-issue. Het gaat over leiderschap.

Wout Van Impe is partner & director bij Mercuri Urval. Hij is ook lector aan de Universiteit van Hasselt en bij Guberna (Vereniging van en voor Board Members). Hij kijkt met een kritische blik naar het HR-wereldje, vooral als het om HR-hypes gaat.