Participatief ondernemen in Vlaanderen

Het succes van een organisatie hangt alsmaar meer af van mensen die het verschil maken. De tips in de ETION-krantenbijlage bij De Standaard van 9 november wijzen alvast de weg naar een aanpak geschoeid op participatie van medewerkers.

Dat tilt hen op naar een hoger niveau en maakt hen begripvol ten aanzien van verandering. Het gevoel van betrokkenheid en mede-eigenaarschap bij het personeel is voor een organisatie in een disruptieve omgeving van onschatbare waarde.

Hoe maak je werk van een dergelijke aanpak? Welke valkuilen zijn er en hoe kan je ze vermijden? Participatief ondernemen is immers geen op zichzelf staand iets. Naast financiële en organisatorische aspecten moet ook het leiderschap een participatieve geest uitstralen.

Ook peilen we naar de psychologische kant van het verhaal. Hoe moeten we dat eigenaarschap van medewerkers precies omschrijven? Waarom voelt iemand zich een stukje (mede)eigenaar? Wat doet het met medewerkers wanneer ze de organisatie beschouwen als een deel van henzelf? En hoe komen sommige werknemers ertoe om het bedrijf zelfs volledig in handen te willen nemen?