Brug over water bij avondlucht

Onderzoek stakeholder-betrokkenheid bij bedrijven

Externe stakeholders worden steeds meer strategische partners voor ondernemingen. Niet in het minst als kennisantennes over ontwikkelingen in de omgeving van een onderneming, zo blijkt uit een enquête van de ETION-denktank.

 

Daarin peilden we naar de mate waarin bedrijven externe belanghebbenden betrekken bij hun activiteiten. Die externe betrokkenheid is op het eerste zicht redelijk groot.

Slechts 58% van de bedrijven betrekt regelmatig zijn klanten; 44% betrekt sporadisch concurrenten.

Welke partijen in meerdere en mindere mate betrokken worden, wat de motivaties zijn voor stakeholderbetrokkenheid en wat de succesfactoren en hinderpalen zijn in een succesvolle relatie tussen bedrijf en samenleving, worden verder in deze inspiratienota besproken.