Nick Verhaeghe en Amber De Smit

Laureaten ETION-Ondernemersprijs 2022

De ETION-Ondernemersprijs is een initiatief in het kader van de nauwe samenwerking tussen de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen en ETION. Masterstudenten economie kunnen in hun lessenpakket kiezen voor een stageproject, praktijkproject of praktijkgerichte masterproef. Hiervoor gaat ETION elk jaar bij bedrijven in haar netwerk op zoek naar geschikte cases en uitdagingen. De ETION-Ondernemersprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de student die het meest kwaliteits- en impactsvolle project afleverde.

Ex-aequo

Dit jaar sprongen er zelfs twee projecten duidelijk bovenuit en had de jury de luxe om de prijs ex-aequo toe te kennen aan Amber De Smit (TEW) en Nick Verhaege (Handelsingenieur).

Het project van Amber in samenwerking met The Harbour, een funding agency voor kmo's en start-ups, stond in het teken van een evaluatie van het screeningproces dat bedrijven,  die bij hen aankloppen voor begeleiding in het ophalen van financiering, dienen te doorlopen. Na een grondige doorlichting van de huidige tools ontwikkelde Amber een nieuwe screeningsfiche die het proces sneller en efficiënter laat verlopen.

Nick werkte dan weer samen met machine learning start-up Toqua dat grote maritieme rederijen met behulp van AI-tools bijstaat in hun transitie naar koolstofarm zeetransport. Hij onderzocht welke dataproviders Toqua kunnen helpen om hun machine learning modellen te optimaliseren.

Terechte winnaars

De begeleiders van beide projecten – Louis Behaegel van The Harbour en Casimir Morobé van Toqua – waren onder de indruk van zowel de wetenschappelijke kwaliteit van het project, de gedrevenheid van de studenten, als van de concrete impact die het project heeft gehad op hun bedrijfsprocessen. In beide gevallen gaan ze er in de toekomst dan ook concreet mee aan de slag.

Hierdoor zijn Amber en Nick dan ook de terechte laureaten van de ETION-Ondernemersprijs 2022 waaraan een geldprijs van 750 € verbonden is. ETION wil hen nogmaals van harte feliciteren met hun uitzonderlijke prestaties en wenst hen veel succes in hun professionele loopbaan.

Interesse om ook een project in te dienen?

Wens jij een bepaalde topic in jouw bedrijf ook eens grondig te laten onderzoeken of evalueren door een student economie van de Universiteit Antwerpen? Bezorg ons dan zeker jouw aanvraag voor projecten die mogen uitgevoerd worden in het academiejaar 2022-2023. Meer info via nathan.van.camp@etion.be.