Jonge ondernemers maatschappelijk geëngageerd

Onderzoek van Acerta wijst uit dat de drijfveren bij jongeren om te ondernemen veel gelijkenissen vertonen met die van de gehele groep van zelfstandigen. Alleen qua maatschappelijk engagement springt de jonge ondernemer uit de band.

Een en ander blijkt uit de ervaringen van Els Schellens, director Operations Starters en Zelfstandigen bij Acerta. Zij legde voorgaande bevindingen van Acerta naast het gezamenlijk onderzoek van ETION (Jochanan Eynikel) over de jonge ondernemer.

"Jonge ondernemers vinden het echt belangrijk het welzijn van anderen te verhogen."

Het valt op hoe, zowel in het nieuwe Acerta-ETION-onderzoek als in voorgaande enquêtes, jonge en oudere ondernemers melden dezelfde drijfveren en identieke obstakels te hebben bij het zelfstandig zijn. Iedereen wil in de eerste plaats zijn eigen baas zijn. Men wil kennis en ervaring omzetten in de praktijk en dat los van de leeftijd.

Het grote verschil is echter het duidelijke maatschappelijk engagement dat jongeren nastreven, weet Els Schellens: “Jongeren vinden het echt belangrijk het welzijn van anderen te verhogen en zijn milieubewust. 51% van de jonge ondernemers vindt hun maatschappelijke rol belangrijk.”