rugaanzicht van deelnemers aan een opleiding voor professionals

Individueel opleidingsrecht: iedereen levenslang leren

Sinds 1 januari 2024 moet elke werkgever met meer dan 20 werknemers in dienst een individueel opleidingsrecht toekennen aan elke medewerker. Acerta-expert Ellen Hermans overloopt in dit webinar wat dat individueel opleidingsrecht betekent, hoe je dat berekent invoert en welke sancties je riskeert als je het opleidingsrecht niet correct toekent.