Wereldkaart

Geopolitiek en uw bedrijfsstrategie

Geopolitiek is ‘the struggle over the control of spaces and places’. Geopolitieke conflicten kunnen openlijk uitgevochten worden of latent aanwezig zijn. De wapens kunnen militair zijn of economisch. De bewoners van de betrokken regio’s zijn meestal de grootste slachtoffers. De enorme stroom vluchtelingen die de laatste maanden naar Europa op gang kwam, is hier een (weliswaar heel duidelijk) teken van.

Naast de lokale bevolking kunnen ook Belgische bedrijven de invloed van geopolitieke spanningen voelen. Het geopolitieke risico voor een onderneming wordt gecreëerd door de geografische spreiding van de bedrijfsprocessen en het risico op een geopolitiek conflict in de desbetreffende regio’s. Geopolitieke risico’s kunnen een belangrijk effect hebben op elke onderneming die in haar aanvoer van grondstoffen, afzetmarkten of productieprocessen op een of andere manier internationaal actief is.

In deze nota gaan we eerst in vogelvlucht over de huidige geopolitieke situatie, daarna gaan we dieper in op hoe ondernemingen in Vlaanderen de impact hiervan voelen en
wat ze daartegen kunnen ondernemen.