Genomineerden De Kempenaar 2019

Ondernemen op een waardengerichte manier met oog voor succes op lange termijn. Focus op duurzame groei met aandacht voor medewerkers en omgeving. Dat zijn de voornaamste kwaliteiten die we zoeken in de Kempenaar.

Wij selecteerden uit de bedrijven die hun kandidatuur stelden alvast 3 genomineerden.

Stuk voor stuk straffe kanshebbers die op 16 oktober meedingen naar de felbegeerde trofee. 

AZ Turnhout

In het rijtje van genomineerden heeft het AZ Turnhout met voorsprong de diepste wortels in de Kempen. Die gaan terug tot 1608! Al bestaat het ziekenhuis in zijn huidige vorm pas 10 jaar sinds de fusie van Sint-Elisabeth en Sint-Jozef.

AZ Turnhout is één van de grootste werkgevers in de regio: 2.000 medewerkers, 190 artsen en assistenten. Uniek in Vlaanderen is daarenboven de doorgedreven participatie van artsen door een systeem van co-governance.

Het ziekenhuis profileert zich als een warme en mensgerichte organisatie waar patiënten en hun naasten, maar ook medewerkers en partners ontvangen worden, zoals we allemaal thuis gasten ontvangen. Een echt “Gast-huis”!

Geëngageerde medewerkers krijgen voldoende autonomie en komen met goesting werken. Patiënten krijgen gegarandeerd het allerbeste op vlak van patiënten-beleving. Kwaliteitsvolle zorgen dichtbij huis die naadloos integreren in het Kempense gezondheidsnetwerk.

Ook aan de toekomst wordt gedacht! Zo wordt binnenkort een pilootproject gelanceerd met drones voor het vervoer van labostalen en medicatie tussen de twee campussen. Going digital is een evidentie op alle vlakken: van elektronische patiëntendossiers tot de digitalisering van allerlei formulieren en processen. Daardoor verlaagt de carbon foot print, verlopen informatiestromen vlotter én is de kans op fouten kleiner.

Die unieke combinatie maakt van het AZ Turnhout een duurzame en financieel gezonde onderneming. De jaarlijkse omzet van bijna 250 miljoen euro en een positief exploitatieresultaat laten het ziekenhuis toe om te blijven innoveren en de zorg voor patiënten toegankelijk te houden.

Lavetan

Lavetan is de jongste van de 3 genomineerden. Het laboratorium werd opgericht in 1997 en is 20 jaar later toonaangevend in de voedingsindustrie. Je ziet het meestal niet, maar Lavetan is in elke Vlaamse koelkast aanwezig.

Het labo uit Turnhout is doorheen de jaren gegroeid door simpelweg goed naar zijn klanten te luisteren. Vandaag is het ultieme doel iedere klant maximaal te ontzorgen. Waar de meeste laboratoria puur wetenschappelijk werk verrichten, heeft Lavetan het wetenschappelijke gecombineerd met de principes van een maakbedrijf.

Door deeltaken af te splitsen konden laboranten zich meer concentreren op hun kerntaak en werden nieuwe functies opgebouwd voor andere profielen. Zo blijft het in een concurrentiële markt voor laboranten mogelijk om vacatures te blijven invullen. Een aanpak waaraan Lavetan een gezonde sociale mix te danken heeft.

Zelfsturende teams verdelen het werk bovendien zonder tussenkomst van het management. En 10% van alle uren die gepresteerd worden gaan naar opleiding.

Naast aandacht voor de mens zorgt Lavetan ook voor de planeet. Het wagenpark, dat tot een half miljoen kilometer per jaar aflegt, draait op alternatieve energie. Computermodellen zorgen voor de meest efficiënte routes naar klanten. Sinds 2008 is het labo, dat nagenoeg 1 miljoen rapporten per jaar verstuurd, een nagenoeg papierloos bedrijf.

En de doorgedreven automatisering leverde niet alleen een gigantische energiebesparing op. Laventan heeft er ook zijn titel Factory of the Future aan te danken die ze dit jaar al in de wacht sleepten.

Umicore Olen

Umicore is ook al jarenlang een gevestigde waarde in de Kempen. Het bedrijf is al meer dan 100 jaar actief in Olen en telt vandaag 1030 medewerkers. Het materiaaltechnologiebedrijf heeft moeilijke jaren achter de rug, maar kijk: vandaag kan de site na hard werken weer groeicijfers voorleggen.

En die vertalen zich weer in nieuwe investeringen zoals een nieuwe kobaltraffinagefabriek, een nieuw bedrijfsrestaurant en de bouw van een nieuw competentiecentrum rond herlaadbare batterijen.

Umicore Olen zette vorig jaar nog zo’n 196 miljoen euro opzij voor R&D. Die zijn essentieel om producten en processen te ontwikkelen die cruciale maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Zoals schonere mobiliteit en de toenemende grondstoffenschaarste.

Die ambitie zie je ook in het gesloten kringloopmodel van Umicore waar meer ingezet wordt op recyclage dan het verwerken van zeldzame, ruwe grondstoffen. De site heeft een eigen warmtekrachtkoppelingscentrale die energie opwekt, rondom het bedrijf staan intussen 4 windmolens, ze zuiveren hun afvalwater,...  De lijst in ronduit indrukwekkend!

Umicore wil dan ook als goede buur zorg dragen voor zijn omgeving: eerlijk, open en transparant.

Diezelfde zorg zie je ook op de werkvloer waar ze resoluut kiezen voor een zorgende leiderschapsstijl. Getuige daarvan zijn de vele initiatieven om de gezondheid van medewerkers optimaal te ondersteunen. En dat respect voor de mens vertaalt zich op zijn beurt weer in een cultuur van betrokkenheid en eigenaarschap bij iedereen.

Jouw stem telt!

Jij beslist zelf welke genomineerde zich binnenkort een jaar lang De Kempenaar mag noemen.

Helemaal zeker zijn dat jouw favoriet wint? Schrijf dan vandaag nog in voor de uitreiking van 16 oktober. Die avond stellen de genomineerden hun kandidatuur aan je voor en volgt nog een laatste stemronde.