auto laat rijsporen in gras na

Fiscaal op weg naar een ecologisch wagenpark

Aftrek van autokosten

Het regime dat van toepassing is op de auto in kwestie, zal afhangen van het moment van de aankoop, huur of leasing van het voertuig. De besteldatum is hierbij leidend en niet de leveringsdatum.
 

Aankoop tot en met 30 juni 2023

De bestaande aftrekregels blijven van toepassing.
 

Aankoop tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025

De maximale aftrek voor CO2-uitstotende wagens (inclusief hybride wagens) zal stelselmatig afgebouwd worden als volgt:

 • 75% vanaf aanslagjaar 2026
 • 50% vanaf aanslagjaar 2027
 • 25% vanaf aanslagjaar 2028
 • 0% vanaf aanslagjaar 2029

Aankoop vanaf 1 januari 2026

De aftrek van kosten m.b.t. bedrijfswagens die CO2 uitstoten, wordt volledig geschrapt. Vanaf die datum genieten dus enkel nog wagens die geen CO2 uitstoten (elektriciteit/waterstof) van een fiscale kostenaftrek.
De volgende jaren blijft een CO2-neutrale wagen dus voor 100% aftrekbaar, maar ook dit fiscaal voordeel zal worden ingeperkt voor wagens die worden aangekocht vanaf 2027. Afhankelijk van het jaar van aankoop zal de aftrek dalen als volgt:

 • 2027: 95%
 • 2028: 90%
 • 2029: 82,5%
 • 2030: 75%
 • Vanaf 2031: 67,5%
   

Investeringen in laadstations

Logischerwijze moet men bij het aanmoedigen van het gebruik van elektrische wagens ook inzetten op de voorzieningen die daarmee gepaard gaan, zoals efficiënte en voldoende laadstations. De maatregelen daarrond zijn verschillend voor particulieren enerzijds, en ondernemingen anderzijds.


Wanneer een particulier (tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024) overgaat tot de aankoop en installatie van een laadstation thuis, heeft deze recht op een belastingvermindering van maximaal 1.500 euro. Deze daalt stelselmatig in de tijd:

 • tussen 1 september 2021 en 31 december 2022: 45%
 • tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023: 30%
 • tussen 1 januari 2024 en 31 augustus 2024: 15%
   

Ondernemingen kunnen genieten van een verhoogde kostenaftrek en worden er vooral toe aangezet om laadstations voor elektrische wagens te installeren die voor het publiek toegankelijk zijn. Het moet m.a.w. gaan om laadstations op publieke parkeerterreinen van bijvoorbeeld winkelcentra, supermarkten, kantoren, etc. Het laadstation moet vrij toegankelijk zijn voor het publiek, zowel tijdens de normale openingstijden als daarbuiten.
Ook voor de ondernemingen neemt de kostenaftrek af naarmate de investering op een later moment plaatsvindt:

 • tussen 1 september 2021 en 31 december 2022: 200%
 • tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024: 150%

Lees het volledige artikel in het juninummer van Ondernemen.
 

Partner(s)