Financiële stabiliteit voor je medewerkers? Groeipakket draagt steentje bij

Fotograaf
Shutterstock

Als personeelsverantwoordelijke of zaakvoerder wil je graag dat je medewerkers zich goed voelen, zowel thuis als op het werk. Daarbij speelt financiële stabiliteit natuurlijk een grote rol. De premies en toeslagen van het Groeipakket zijn er dan ook om ouders een financieel duwtje in de rug te geven. Hoe jij kan helpen? Door je medewerkers zo goed mogelijk te informeren over alles wat het Groeipakket te bieden heeft.

Het Groeipakket: Bomvol premies en toeslagen

Sinds jaar en dag spreken mensen al over de kinderbijslag. Deze werd eerst door het sociaal secretariaat uitbetaald, maar tegenwoordig neemt een kinderbijslagfonds dit voor zijn rekening. In Vlaanderen gaat de kinderbijslag sinds kort door het leven als het Groeipakket. Dit bestaat uit heel wat toeslagen en premies die bedoeld zijn om het voor ouders wat makkelijker te maken.

Het start- en basisbedrag

 • Het startbedrag
  Allereerst bestaat het Groeipakket uit het startbedrag. Elk kindje dat in Vlaanderen geboren wordt vanaf 1 januari 2019, heeft recht op het eenmalige bedrag van € 1144,44. Het startbedrag aanvragen kan vanaf de 6e maand van de zwangerschap mét een doktersattest. Daarna wordt het vanaf 2 maanden voor de bevalling uitbetaald.
  Ook bij adoptie hebben de ouders recht op datzelfde startbedrag. Vanaf het moment dat het kindje officieel deel uitmaakt van het gezin en er een verzoekschrift of adoptiebeslissing kan worden voorgelegd, wordt het bedrag uitbetaald.

 • Het basisbedrag
  Daarnaast is er ook nog het basisbedrag, dat € 166,46 per kind bedraagt en dat ouders iedere maand ontvangen.
Andere premies en toeslagen

Het Groeipakket omvat nog heel wat andere premies en toeslagen waar ouders recht op kunnen hebben. Een aantal worden automatisch uitbetaald wanneer iemand ingeschreven is bij een kinderbijslagfonds.

 • De kinderopvangtoeslag
  Gaat het kindje naar een door de Vlaamse Gemeenschap erkend kinderopvangverblijf en wordt de kost niet berekend op basis van het inkomen? Dan hebben de ouders per volledige opvangdag recht op € 3,29.
 • De kleutertoeslag
  Als het kindje ingeschreven is in een door Vlaanderen erkende kleuterschool en voldoende dagen naar school geweest is, hebben de ouders recht op de kleutertoeslag. Die bedraagt € 135,25 en wordt een eerste keer betaald als het kindje 3 jaar is én een tweede keer na de 4de verjaardag.
 • De schooltoeslag
  Vanaf september wordt de schooltoeslag uitbetaald die dient als extra ondersteuning voor het volledige schooljaar. Deze studietoelage wordt in het kleuter-, lager en secundair onderwijs uitbetaald door het kinderbijslagfonds. Op basis van het soort onderwijs, het gezinsinkomen en de puntenlast kan het bedrag variëren.
  In het hoger onderwijs wordt de studietoelage niet betaald door het kinderbijslagfonds, maar door het Ministerie van Onderwijs.
 • De schoolbonus
  De schoolbonus of schoolpremie is een jaarlijkse toeslag die, bovenop het basisbedrag, in augustus uitbetaald wordt om ouders financieel bij te staan in de opvoedingskosten van hun kinderen. De premie is voor elk kind dat het basisbedrag ontvangt.
 • De sociale toeslag
  Is het even iets moeilijker om rond te komen? Dan staat Infino ouders graag bij met de sociale toeslag. Deze toeslag is er niet enkel voor welbepaalde sociale groepen zoals eenoudergezinnen, langdurig werklozen en langdurig zieken, maar voor ieder gezin dat in 2019 een bruto belastbaar inkomen had van maximum € 30.986,17.
 • De COVID-19-toeslag
  De COVID-19-toeslag is een extra én tijdelijke financiële tegemoetkoming binnen het Vlaamse Groeipakket om de meest kwetsbare gezinnen te helpen deze periode te overbruggen. De toeslag is er zowel voor gezinnen die onder de vastgestelde inkomensgrens zijn gezakt, als voor gezinnen die al een sociale toeslag ontvangen en van wie het inkomen door de coronacrisis verder is gedaald.
 • De zorgtoeslagen
  Als een van de ouders sterft, krijgt elk kind een maandelijkse (half)wezentoeslag bovenop het basisbedrag.
  Verder bestaat er ook de pleegzorgtoeslag. Die wordt uitbetaald wanneer het kind na 1 januari 2019 in een pleeggezin geplaatst wordt.
  Heeft het kindje bijzondere zorg nodig? Dan kan de zorgtoeslag voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte worden aangevraagd. Deze toeslag is afhankelijk van de aandoening.
Krijgen je medewerkers de juiste toeslagen?

Kinderbijslagfondsen baseren zich voor de berekening van deze toeslagen momenteel op inkomstengegevens van 2017. Het zou dus best kunnen dat de financiële situatie van een medewerker ondertussen verslechterd is door bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of tijdelijke werkloosheid van iemand in het gezin. En omdat dit niet altijd meteen zichtbaar is in de inkomstengegevens, krijgt de medewerker dus niet noodzakelijk de juiste toeslagen of bedragen waar hij of zij recht op heeft. Dat kan een probleem zijn, want aan het einde van de maand, kan 100 of 200 euro wel een verschil maken.

Help je medewerkers de alarmbel luiden

Gelukkig is er een alarmbelprocedure. Hier kunnen ouders aangegeven dat hun inkomsten intussen veel lager liggen. Als ze dat ook kunnen bewijzen, dan krijgen ze de juiste toeslagen. En om dat allemaal te regelen, kunnen werknemers soms wel een steuntje van hun werkgever gebruiken.

En omdat het leven nooit stilstaat…

… doet een kinderbijslagfonds zoveel meer dan enkel kinderbijslag uitbetalen. Want het ene moment zijn de kinderen net uit de luiers en het volgende moment gaan ze studeren en trekken ze de wijde wereld in. Of een van de ouders neemt misschien wel een loopbaanonderbreking of gaat op pensioen… Allemaal specifieke situaties die ook heel wat andere administratieve zaken met zich meebrengen. Geen nood! Want ook dan zal Infino er nog steeds zijn om ouders te helpen groeien en de juiste toeslagen en premies vlot en stipt uit te betalen.

Ontdek alles over het Groeipakket op infino.be of contacteer voor meer info Frederik Van Wynsberghe, M 0471 83 36 90.