Wouter Danckaert

ETION-lid in de kijker: Wouter Danckaert

Personalia:
Naam: Wouter Danckaert
Leeftijd: 39 jaar
Bedrijf: Wodan & Co
Functie: founder & senior strategy consultant
Activiteit bedrijf: strategieconsultancy voor groeibedrijven
Hobby’s: fietsen, fitness, lopen, nieuws vreten, tijd met mijn gezin doorbrengen

Wie of wat heeft je het voorbije jaar geïnspireerd?

Mijn vrouw. De manier waarop zij in het leven staat en hoe ze haar dromen en doelen uitstippelt en daar ook voor gaat, inspireert mij; dat zij zich niet laat leiden door de angst voor het onbekende maar echt gaat voor de top, en dat ook weet te combineren met een dienstbaarheid, naar zowel ons gezin als naar talloze anderen toe. Ondanks al die rollen kan ze toch overal haar doelstellingen waarmaken, op professioneel vlak in haar doctoraat en haar carrière als neuroloog, maar ook op privévlak. Die combinatie is enorm inspirerend en drijft mij ook dag in dag uit om mijn grenzen te verleggen.

Van welke recente gebeurtenis, evolutie of trend lig je wakker?

Als ik iets moet benoemen is het wel de ‘speed of change’. De snelheid van verandering wordt steeds groter en doet mij soms afvragen hoe we in godsnaam kunnen bijblijven met alles. Ik vraag me af of we het globale overzicht en de voeling met die veranderingen nog gaan kunnen behouden of dat er parallelle werelden gaan ontstaan, waarbij ze aan de ene kant niet weten wat er bij de andere gebeurt.

Maar ook vraag ik me af of het niet té snel aan het gaan is en of we onszelf als mensheid niet voorbij aan het hollen zijn op heel wat punten. Moeten we daar niet bewuster over nadenken? Ik weet niet of het mogelijk is om deze verandering af te remmen, maar ik denk wel dat we bewust meer tijd moeten investeren in vertraging en verdieping. Het loont om even te bezinnen en stil te staan, om klaarheid te scheppen in je positie als persoon of bedrijf in deze veranderende wereld. De druk die gepaard gaat met deze snelheid van verandering heeft toch wel invloed op mij als persoon en als zaakvoerder.

Wat spreekt je aan in ETION?

Voornamelijk de kleinschaligheid van de activiteiten; we komen samen met kleine groepen gelijkgestemde ondernemers, waardoor er een grote mogelijkheid en openheid is voor debat en de uitwisseling van ideeën en gedachten.
Het spreekt mij ook enorm aan dat er een variëteit is aan invalshoeken en dat je het ethisch ondernemen, waar ETION voor staat, ook effectief tegenkomt bij iedereen die je er ontmoet. Dat maakt het gemakkelijk om open en vrij te spreken. Ook de sprekers zijn natuurlijk interessant, samen met het feit dat ze heel diverse onderwerpen aansnijden.
Ten slotte word je natuurlijk ook lid om wat te netwerken, en door de werkwijze van ETION is dat vaak een pak diepgaander dan bij de meeste andere netwerken.