Sophia Pëeters

ETION-lid in de kijker: Sophia Peeters

Personalia:
Naam: Sophia Peeters
Leeftijd: 42 jaar
Bedrijf: Korian Belgium
Functie: COO
Activiteit bedrijf: ouderenzorg
Hobby’s: lezen, moeilijke puzzels en af en toe eens grondig iets verbouwen

Wie of wat heeft je het voorbije jaar geïnspireerd?

Elke persoon met IMPACT, groot of kleine impact, verdient bewondering maar in het bijzonder heb ik deze zomer bewondering gehad voor de Finse premier, Sanna Marin. Ze heeft het voorbeeld gegeven aan heel veel (ook jonge) mensen dat jezelf zijn cruciaal is en dat je je zeker niet moet excuseren om jezelf te zijn. In de huidige maatschappij, waar de sociale media het zelfbeeld van zoveel mensen proberen te bepalen, was dat echt eens verfrissend.

Van welke recente gebeurtenis, evolutie of trend lig je wakker?

De inflatie want het wordt echt een onoverkomelijk maatschappelijk probleem met veel impacten die jammer genoeg ook verborgen blijven.
Daarnaast het algemene personeelstekort dat in onze sector direct impact heeft op het leven van onze bewoners, daar durf ik dus al eens mijn slaap voor te laten.

Wat spreekt je aan in ETION?

Het WAARDEN-gedreven zijn, voor mij is het essentieel om in coherentie met mijn waarden te kunnen werken en vooral te geloven in wat ik doe, om elke dag opnieuw energie te vinden.
Daarnaast vind ik het elke keer verrijkend om échte gesprekken te kunnen voeren. ETION is absoluut geen forum voor het uitwisselen van business cards, wel voor het uitwisselen van echte ervaringen en bezorgdheden, en er is ook ruimte voor kwetsbaarheid en transparantie.