Leander De Cauter

ETION-lid in de kijker: Leander De Cauter

Personalia:
Naam: Leander De Cauter
Leeftijd: 45
Bedrijf: Magelaan
Functie: co-zaakvoerder
Activiteit bedrijf: full service marketing- en communicatiebedrijf
Hobby’s: wijn en wetenschap

Wie of wat heeft je het voorbije jaar geïnspireerd?

De creativiteit, weerbaarheid en volharding van veel ondernemers. Ook het onbaatzuchtige engagement van veel mensen werd zichtbaar, net als het (her)ontdekken van de natuur door velen. En zeker ook de kracht van menselijke verbinding. Ondanks het quasi stilvallen van fysieke ontmoetingen, voel je dat de verbondenheid tussen mensen blijft bestaan.

Van welke recente gebeurtenis, evolutie of trend lig je wakker?

Bij steeds meer maatschappelijke onderwerpen worden we geconfronteerd met een toenemende polarisering. Noem een thema en er lijkt alleen nog zwart of wit te bestaan. Ten koste van nuance en objectiviteit. Het is net door met elkaar in debat te gaan en geconfronteerd te worden met andere opinies, dat we ons als mens en als maatschappij kunnen verrijken.  Maar gelukkig is ‘optimism a moral duty’.

Wat spreekt je aan in ETION?

ETION schenkt aandacht aan thema’s die boeiend en relevant zijn. Het zorgt voor een kader waar authenticiteit en openheid aangemoedigd worden.