Hassan Haddouchi

ETION-lid in de kijker: Hassan Haddouchi

Personalia:
Naam: Hassan Haddouchi
Leeftijd: 32
Bedrijf: WorkerPro Games
Functie: founder
Activiteit bedrijf: narrative gameful learning
Hobby’s: tekenen, fietsen en reizen

Wie of wat heeft je het voorbije jaar geïnspireerd?

De vele innovatieve initiatieven van uiteenlopende ondernemingen tijdens deze bijzondere periode. Vandaag wordt de wereld geconfronteerd met complexe uitdagingen in verschillende sectoren en het geeft me moed en inspiratie om steeds opnieuw te zien hoe ondernemers en initiatiefnemers nadenken over oplossingen.

Van welke recente gebeurtenis, evolutie of trend lig je wakker?

De huidige coronapandemie heeft me doen realiseren dat waardering voor je werknemers en businesspartners meer dan ooit belangrijk is. Je medemens vragen hoe het gaat, afgezien van het professionele, kan heel veel deugd doen. Naar elkaar luisteren en er voor elkaar zijn, ook in een professionele omgeving, is een belangrijk element van een duurzame samenwerking.

Wat spreekt je aan in ETION?

Het waardengedreven karakter van de ETION-community. Omringd zijn door andere ondernemers met een duidelijke en heldere visie op ondernemerschap. ETION slaagt erin om de community te inspireren met uiteenlopende en actuele onderwerpen die ertoe doen. Het helpt om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en de dingen in perspectief te plaatsen.