Ondiepe schalen in rekken in een van de fermentatiekamers

Een schimmel voor de toekomst

Citribel — het vroegere Citrique Belge — heeft al een tijdje zijn productiecyclus gesloten, waarbij elke nevenstroom uit het productieproces een hoogwaardige toepassing heeft gekregen. Van oudsher verwerkt het bedrijf uit Tienen de bietenmelasse van de suikerfabriek. Intussen komt die grondstof ook uit andere Europese landen. Citribel ontwikkelde een procedé om citroenzuur te produceren.

Citroenzuur en meer

Maayke De Vil
Maayke De Vil, chief operating officer Citribel

Citroenzuur wordt gebruikt als bewaarmiddel en smaakversterker in voedingsmiddelen, frisdranken, en het zorgt voor bruis in medicamenten of bruisballen. Die primaire markt vormt de basis van de omzet van Citribel, maar de verwerkte nevenproducten krijgen meer belang naarmate het bedrijf hoogwaardige toepassingen kan vinden. Het gaat dan om het mycelium van de schimmel en om het vloeibare restproduct vinasse.

“Het bedrijf begon al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw nevenstromen te herwerken naar co-producten. Op die manier werd de productie van Citribel al gauw circulair gesloten. Ook het water uit het productieproces loopt na behandeling gewoon in de Gete. Het bedrijf legt intussen sterk de focus op het verder upcyclen van die nevenstromen in steeds hoogwaardigere toepassingen”, zegt Maayke De Vil, chief operating officer van Citribel.

Innovatieprojecten

Daarvoor werkt het bedrijf nauw samen met kennisinstituten en universiteiten. “Het komt erop aan om zelf meer inzicht te krijgen in de samenstelling van die secundaire stromen. Het mycelium bevat bijvoorbeeld veel proteïnen en vezels, die nuttig kunnen zijn in de veeteelt en de gewasbescherming. Ook vanuit de textielsector zien we interesse en hebben we intussen projecten opgestart waarbij het mycelium wordt ingezet als vervanging van polymeren”, aldus Maayke De Vil.

Het mycelium bevat proteïnen en vezels die nuttig zijn in meerdere sectoren.

Schimmels hergebruiken voor heel nieuwe toepassingen bleek ondertussen heel actueel. Zo zijn onlangs nog mediaberichten gepubliceerd over bouwmaterialen, verpakkingen, printplaten voor elektronische componenten, diervrij leer en zelfs doodskisten, gemaakt op basis van schimmelproducten. “Wij stellen inderdaad vast dat de vraag naar mycelium stijgt. In die situatie hebben wij het voordeel dat wij elke dag heel veel kunnen oogsten, namelijk het equivalent van de oppervlakte van zes voetbalvelden. Wij hebben al een mature productie en kunnen het mycelium in significante volumes op de markt brengen.”

Lees het volledige artikel in Ondernemen, maart 2023.