Drie vormen van weten

In zijn nieuwste boek bespreekt moraalfilosoof Herman De Dijn de relatie tussen ethiek en wetenschap. Ethiek en wetenschap zijn radicaal van elkaar verschillende vormen van weten en praktijk. De Dijn verwerpt dan ook de veelgehoorde stelling dat ethiek voortdurend achteroploopt op nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

De auteur verzet zich bovendien tegen wat hij de ‘rationalisering van de ethiek’ noemt. De poging om op basis van ‘neutrale’ en ‘objectieve’ denkkaders morele oordelen te vellen.

"Dat ethiek gelijke tred moet houden met de wetenschap is onzin."

Niettegenstaande ‘Drie vormen van weten’ een filosofisch boek is met een focus op bio-ethiek, biedt het boek ook interessante inzichten voor de bedrijfswereld. De aanklacht tegen de rationalisering van de ethiek kan ook doorgetrokken worden naar de bedrijfsethiek. Zo hanteren heel wat bedrijven morele codes en ethische charters die het gedrag van hun medewerkers moeten normeren. Hoewel goed bedoeld, leiden ook zij tot een zekere rationalisering van de ethiek. Ze reduceren ethiek tot een set van regels die in alle omstandigheden moeten worden gevolgd. Wat de facto onmogelijk is, want veranderende situaties dagen bestaande regels steeds weer uit.


(Foto: Koen Broos)