De instagram-organisatie

Fotograaf
Jan Crab

Tegenwoordig wordt er veel ingezet op zingeving en geluk op het werk. Maar we creëren geen geluk op het werk door enkel te focussen op positieve emoties. Om echte zingeving te bekomen moeten we dieper graven.

Open je instagram en je krijgt een reportage te zien uit de reeks ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’. De instagram-generatie deelt foto’s die hun geluk, succes en ego voeden. En dat is wellicht ook het doel van dit medium. Maar tussen al deze ‘perfectie’ vergeten we soms dat iedereen ook wel eens mindere dagen meemaakt. Die dagen waarop alles tegenzit of waarop we ons gewoon niet goed voelen, horen er gewoon bij.

“Een goede babbel op mindere dagen kan voor heel wat opluchting zorgen.”

Geluk op het werk

In organisaties streeft men naar ‘de gelukkige werknemer’. Er wordt veel ingezet op zingeving en geluk op het werk. Organisaties willen lachende gezichten zien. Welkom in de instagram-organisatie! Dit positieve gedrag wordt vooral ook van de leider verwacht; hij heeft immers een voorbeeldfunctie. De leider heeft een rol te vervullen. Medewerkers en collega’s rekenen op hem. Als hij de moed laat zakken of als hij ongelukkig is, straalt dit uit naar het team. Maar ook leiders raken uit balans. Ook de leider heeft wel eens een dag waarop hij minder energie heeft. Moet hij die dagen dan zijn lachend masker opzetten? Hoe kan de leider balans vinden tussen een rol vervullen en zorg dragen voor zichzelf?

We creëren geen geluk op het werk door enkel te focussen op positieve emoties. Positieve emoties zijn niet het (enige) doel van organisaties. Om echte zingeving te bekomen moeten we dieper graven. Een bevraging van ETION bij 350 leiders in Vlaanderen toont aan dat we binnen organisaties nog te vaak handelen naar rollen en verwachtingen.

Volgens deze bevraging voelt 1 op de 4 leiders zich onder druk te staan om zich op een bepaalde manier te gedragen. Bij jonge leiders stijgt dit cijfer naar 1 op de 3. Op mindere dagen kan het wel lastig zijn om aan bepaalde verwachtingen te voldoen. Deze druk om natuurlijk gedrag aan te passen, geeft de leider net extra stress. Leiders hebben nood aan een omgeving waar ze geen masker op moeten zetten en waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Dit geeft hen als leider geen vrijkaart om iemand af te blaffen of zonder respect te behandelen, maar het geeft hen wel ruimte om zich te uiten.


Slechts 1 op de 2 leiders initieert gesprekken met anderen over eigen gedrag of emoties. Er bestaat een drempel om anderen te betrekken in eigen gevoelens. Nochtans kan een goede babbel op mindere dagen voor heel wat opluchting zorgen. Het kan iemand opnieuw energie geven om zo zijn rol met glans terug op te nemen. Dit vergt kwetsbaarheid en openheid. Authentieke leiders tonen genoeg van zichzelf, maar kunnen toch de balans tussen zakelijkheid en kwetsbaarheid bewaren.

De mindere dagen

We spreken er niet vaak over, maar ze zijn er wel, de mindere dagen. Het is vooral de organisatiecultuur die bepaalt hoe leiders zich op deze dagen gaan gedragen. Verwachtingen en rollen creëren een druk die authenticiteit tegenwerkt. Ruimte maken voor deze mindere emoties draagt bij tot een zinvollere werkomgeving. Omarm dus als organisatie deze dagen want ze leiden naar authenticiteit. Laat ons geen perfecte instagram-organisatie nastreven, maar een menselijke organisatie waarin elke emotie een plaats krijgt.