Illustratie van gloeilamp

De innovatieparadox doorbroken

We weten dat innovatie belangrijk is, maar toch blijkt het in de praktijk moeilijk om op planmatige wijze concrete stappen te zetten. Zeker in crisistijden gaat alle aandacht naar kostenbeheersing en cashbewaking. Voor de meeste bedrijven lijkt het dan erg contra-intuïtief om processen en producten te innoveren (tenzij naar meer operational excellence) en het lijkt zeker niet het juiste moment om aan het businessmodel te gaan sleutelen. Veel bedrijfsleiders weten ook niet goed hoe ze er planmatig aan moeten beginnen. Dat moet veranderen!

In deze nota tonen we hoe je op een eenvoudige manier toch je businessmodel kan herbekijken. We lichten toe welke paradoxen je moet doorbreken, benadrukken het belang van businessmodelinnovatie, tonen een kleine blauwdruk van hoe je dit best eenvoudig en zonder veel poespas aanvat, en introduceren het concept van ‘Innovatie Hot Spots’.

Een aantal voorbeelden van ETION-leden die de afgelopen maanden in volle crisis op businessmodelinnovatie hebben ingezet, tonen dat het niet bij theorie moet blijven.