sollicitant zit te wachten op rij lege stoelen

Covid-maatregelen geen rem op intentie tot aanwerven

De coronamaatregelen zetten aldus geen rem op de aanwervingsintenties van kmo’s. Integendeel, de zoektocht naar bijkomend talent maakt de arbeidskrapte alsmaar meer nijpend.

Helft kmo’s heeft rekruteringsambities

De stijgende coronacurves zetten opnieuw grote delen van het Belgische bedrijfsleven onder druk. Maar ondanks de recente telewerkverplichting en strengere coronamaatregelen op de werkvloer, blijven de Belgische kmo’s optimistisch: 45% is van plan om de komende zes maanden extra personeel aan te werven. 17% wacht nog even af, 38% kan nu al zeggen dat ze het komende half jaar geen extra personeel in dienst zullen nemen. 80% van de verwachte aanwervingen betreft een vast contract van onbepaalde duur.

Geert Janssens, hoofdeconoom van ETION, leidt uit de cijfers af dat de economische vooruitzichten even positief zijn als zes maanden geleden, toen de vaccinatiecampagne op volle toeren draaide en iedereen dacht dat we vrij snel van het virus verlost zouden zijn. Opvallend is dat de arbeidskrapte nog verder is toegenomen: het percentage kmo’s dat problemen verwacht bij de zoektocht naar bijkomend talent is op zes maanden tijd gestegen van 65 naar 83%.

Het valt op dat de arbeidskrapte nog verder is toegenomen: het percentage kmo’s dat problemen verwacht bij de zoektocht naar bijkomend talent is op zes maanden tijd gestegen van 65 naar 83%.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg bevestigt deze bezorgdheid: “De kmo’s zijn bovendien beducht voor een ongewenste uitstroom van talent. 21% zegt meer verloop te moeten vaststellen, 6 maanden geleden was dat 14%.”

Geen ultieme oplossingen

Gert Mertens, kmo-expert bij Acerta, wijst erop dat er geen ultieme oplossingen zijn om de uitdaging van de arbeidskrapte het hoofd te bieden. Een verloning op maat en een hybride werkvorm met telewerk zijn bijna evidenties. Telewerk blijft in heel wat kmo’s evenwel een uitdaging, onder meer door de administratieve last en het gevoel van een verlies van controle over de werkprestaties. Kmo’s mogen echter niet vergeten te kijken naar het talent dat ze al in huis hebben om (nieuwe) functies in te vullen, bijvoorbeeld via opleidingstrajecten.

Het blijft bovendien noodzakelijk om als werkgever te werken aan een aantrekkelijk imago. Personeel aantrekken of hebben is niet genoeg, je moet het ook kunnen houden. 1 op de 5 werkgevers (21%) vreest dat dit niet zal lukken en dat werknemers binnen het halfjaar zullen overstappen naar de concurrentie. Dat is een stijging van 5 procentpunten in vergelijking met zes maanden geleden. Toen hield slechts 16% rekening met een vertrek naar de concurrentie.

Over de cijfers

De gegevens zijn het resultaat van de tweede kmo werkbarometer die ACERTA in samenwerking met de werkgeversorganisaties ETION en VKW Limburg twee keer per jaar organiseert onder kmo-werkgevers (minder dan 100 werknemers). Aan deze tweede editie van het najaar 2021 (1-15 november 2021) namen 560 respondenten-kmo’s deel.