Julie Vandenbroucke, oprichtster Arteconomy

Arteconomy: kunstenaar als innovator

Julie Vandenbroucke begon met lezingen en workshops over de kruisbestuiving tussen kunst en ondernemen, en die groeiden stelselmatig uit tot concrete projecten. “Dat gebeurt altijd op vraag van de bedrijven”, zegt de bezielster van Arteconomy. “Ik vertrek vanuit de vraag, de nood en de wensen van de bedrijven, niet vanuit die van de kunstenaar. De ondernemer en de kunstenaar staan wel op dezelfde hoogte. Wat we samen met hen doen, is een partnerschap en geen mecenaat. Het gaat verder dan een kunstwerk aan de muur hangen. De tijd dat het zich daartoe beperkte, is voorbij.”

Win-win

Beiden leren van elkaar en versterken elkaar. “Voor de kunstenaars is het een manier om in een andere context te werken, nieuwe uitdagingen te onderzoeken, nieuwe netwerken te ontdekken en bepaalde talenten te ontwikkelen, zoals leiderschap. Voor ondernemers betekent het nieuwe markten, innovatieve producten en betere financiële resultaten.”

Dat bevestigt ook een studie van het Britse innovatieagentschap Nesta. Bedrijven die focussen op een artistieke component naast de begeerde STEM-profielen, zijn innovatiever en groeien sneller, zowel in omzet als in personeel. “Strategisch inzetten op technische én artistieke vaardigheden — of STEAM — leidt tot nog meer innovatie en zelfs transformatie”, zegt Julie Vandenbroucke. “Dat is me de voorbije jaren ook opgevallen. Wat we doen, heeft een blijvende impact.”

Strategisch inzetten op technische én artistieke vaardigheden — of STEAM — leidt tot nog meer innovatie en zelfs transformatie.

Art thinking

Deze vorm van innoveren is voor veel bedrijven nog onbekend terrein. Vooroordelen aan beide kanten staan samenwerking tussen kunstenaars en bedrijven nog te vaak in de weg. Daarom schreef Julie Vandenbroucke samen met Piet Verhoeve het boek ‘Innoveren met kunstenaars, om die vooroordelen te doorbreken.

“We hanteren de methode van art thinking en vertrekken dus vanuit de creator”, zegt Julie Vandenbroucke. “Net zoals Henry Ford zei: ‘Als ik had geluisterd naar mijn klanten, dan hadden ze graag een paard dat sneller loopt. In plaats daarvan heb ik de auto ontworpen.’ Kunstenaars denken disruptief en dat hebben bedrijven nodig.”

Lees het volledige artikel in het juninummer van Ondernemen.