Indische collega tijdens een videocall

Arbeidskrapte: kijk over de landsgrenzen heen

De zogenaamde ‘war for talent’ leidt ertoe dat veel Belgische ondernemingen verder kijken dan de eigen regio om openstaande functies in te vullen. Het in dienst nemen van buitenlandse werknemers zit dan ook steeds meer in de lift.

Betaalbare gespecialiseerde profielen blijken makkelijker in het buitenland te vinden. We zien twee internationale tewerkstellingsvormen: een rechtstreekse aanwerving in België of telewerk waarbij de werknemer vanuit zijn woonland werkt.

Rechtstreekse aanwerving in België

Het rechtstreeks aanwerven van een buitenlandse werknemer kent veel voordelen: een ruimere pool van gespecialiseerde werknemers wordt aangeboord en er wordt een inclusievere werkomgeving gecreëerd. Bovendien positioneert de betrokken onderneming zich als mondiale organisatie, met positieve invloed op de internationale uitstraling van de organisatie. En door gespecialiseerde werknemers aan te trekken, zal de productiviteit en de winst van een bedrijf toenemen.

Om een derdelander in dienst te nemen, moet een specifieke procedure gevolgd worden om deze persoon te voorzien van de correcte werk- en verblijfsvergunning. Die zal in eerste instantie geldig zijn voor 12 maanden, maar kan verlengd worden, waardoor de derdelander uiteindelijk voor onbepaalde duur in dienst kan komen. Voor EU-burgers moet deze procedure normaal gezien niet gevolgd worden, aangezien zij genieten van het vrij verkeer van werknemers.

Het in dienst nemen van buitenlandse werknemers zit steeds meer in de lift.

Telewerken over de landsgrenzen heen

Telewerken houdt in dat een medewerker zijn taken uitvoert vanop een andere plaats dan de lokalen van de onderneming. Dit zorgt ervoor dat werkgever en werknemer zich niet noodzakelijk in hetzelfde land moeten bevinden en dat er dus buitenlandse regels van toepassing kunnen zijn op de samenwerking met de medewerker (denk aan arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, loonadmini­stratie, …).

Volgens de meeste internationale regels kan iemand slechts onder het socialezekerheidsstelsel van één land vallen. Wanneer een medewerker werkt vanuit meerdere landen, is het belangrijk om geval per geval te bekijken welke sociale zekerheid van toepassing is.

Telewerken over de landsgrenzen heen kan leiden tot een belastingheffing in twee (of meerdere) landen (een zogenaamde ‘salary split’). In de praktijk komt het dan vaak voor dat een buitenlandse payroll moet worden opgestart.

Toch hoeft een internationale tewerkstelling je niet af te schrikken. De buitenlandse wetgeving kan voor de werkgever een lagere loonkost betekenen. Voor de medewerker zal er in vele gevallen zelfs een netto-voordeel zijn in vergelijking met een volledig Belgische tewerkstelling. Een goede voorafgaande analyse zal je beschermen tegen mogelijke valkuilen.

Lees het volledige artikel in het juninummer van Ondernemen.

Partner(s)