Werf eens een schoolverlater aan

Onderwijs en arbeidsmarkt: een mismatch?

In deze beleidsnota maken we de analyse van de afstemming onderwijs en arbeidsmarkt, komen we in de kaderstukken met duidelijke standpunten ter zake en formuleren we concrete voorstellen naar het beleid en het bedrijfsleven. We concentreren ons hierbij vooral op de uitdaging met de hoogste urgentie: het al jarenlange nijpend tekort aan technisch en technologisch geschoolden.