Digitalisering is nog maar het begin van een ongekende revolutie