Kennisbank

Datum: 25 februari 2020
Auteur: Serge Huyghe

Opinie van Serge Huyghe
Waarom leren op de werkvloer niet van de grond komt? De krant De Standaard vraagt zich af waarom het systeem van duaal leren een valse start kent. De knelpunten zijn echter niet nieuw en ETION wees er al op bij de introductie van het systeem.

Datum: 24 februari 2020

Met ‘Geheimen van de bestuurskamer’ geeft Herman Daems elke Belgische bestuurder van een vennootschap of vereniging een schat aan nuttige tips en inzichten. “Dit boek gaat niet over wetten en codes. Het gaat over wat bestuurders echt doen of zouden moeten doen.”

Datum: 20 februari 2020
Auteur: Greet Havermans

In de rubriek ETION’s Finest zetten we een keer per maand een ETION-lid in de kijker. Deze maand is het de beurt aan Philippe Segers, zaakvoerder van Eurodal en lid van ETION Kempen.

Datum: 19 februari 2020
Auteur: Partner

De sociale uitkeringen en de lonen van de werknemers van de social profitsector worden waarschijnlijk binnenkort geïndexeerd met 2%. Op basis van de gezondheidsindex voor januari 2020 en van de daaruit afgeleide afgevlakte sociale gezondheidsindex verwachten we dat de spilindex heel waarschijnlijk al in februari wordt bereikt.

Datum: 18 februari 2020
Auteur: Serge Huyghe

Opinie Van Serge Huyghe
Vorige week uitten scholen voor technisch en beroepsonderwijs hun ongerustheid over de nieuwe eindtermen. Ze vrezen dat technische of praktijkgerichte vakken worden opgeofferd voor algemene vorming. We moeten echter meer werk durven maken van meer generalistische opleidingen. Leerlingen moeten meer dan ooit voorbereid worden op het latere leven.

Datum: 17 februari 2020

Goed leiderschap omschrijven is niet eenvoudig. Het is geen vast recept dat je kan volgen om succes te boeken. Er bestaat geen ideale leider. Er bestaan wel een aantal basishoudingen die je kan volgen om een betere leider te worden. In deze inspiratienota schetsen we drie basisregels. We keren terug naar de essentie en naar de simpliciteit van ‘Gewoon, leiderschap’.

Datum: 13 februari 2020
Auteur: Hans Diels

Opinie van Hans Diels
De lancering van de nieuwe iPhone moet misschien worden uitgesteld omwille van het coronavirus. En hoewel het coronavirus toch eerder een uitzonderlijk gegeven is, moeten we hieruit wel lessen trekken over hoe hard we afhankelijk zijn geworden van wat er in China en in de rest van de wereld gebeurt.

Datum: 6 februari 2020
Auteur: Partner

Werknemers blijven gemiddeld gezien langer bij hun werkgever dan tien jaar geleden. In 2019 was de gemiddelde anciënniteit 10 jaar en 10 maanden. Bovendien blijkt dat 54% van de werknemers meer dan 5 jaar bij dezelfde werkgever werkt. Maar is een hoge anciënniteit een goede zaak, of juist niet?

Datum: 4 februari 2020
Auteur: Geert Janssens

Opinie van Geert Janssens
Het aantal mensen dat nog twijfelt aan de opwarming van de aarde als gevolg van menselijke activiteit, wordt met de dag kleiner. Maar zelfs met een overtuigingsgraad van honderd procent zou een gedegen klimaatbeleid uitblijven. Ons systeem van politieke besluitvorming is nog niet opgewassen tegen die uitdaging.

Datum: 29 januari 2020
Auteur: Jo Cobbaut

Hoe betrek je medewerkers zo goed mogelijk bij de zaak, zodat ze spontaan het beste van zichzelf geven? ‘Ondernemen’ vroeg het aan Toon Bossuyt, Piet Brys, Robert De Clercq en Thomas Van Eeckhout. Zij benadrukten het belang van een cultuur met waarden als kompas en leiderschap dat veel autonomie geeft.