Wannes Cappelle met gitaar

"Wie eerlijk is, moet zijn leugens niet onthouden"

Hij zal het alvast eens zijn met wat Jochanan Eynikel schrijft in zijn inspiratienota: dat verhaal moet ‘verbinden’. Voor Cappelle moet dat verhaal dan wel persoonlijk en oprecht zijn.

Al van jongs af aan luisterde Wannes Cappelle naar verhalen. De verteller van dienst was — zijn god — Willem Vermandere. Wannes Cappelle luisterde even graag naar de verhalen die Vermandere tussen zijn nummers vertelde, als naar diens liedjes. De zanger van Het Zesde Metaal ontdekte het belang van verhalen vertellen toen hij ervoor koos om godsdienstleraar te worden. De consulent van het toenmalige PMS, nu het CLB, duwde hem die richting in. Maar daarmee was de kous niet af: “Ik besefte pas later dat ook Willem Vermandere eerst godsdienstleraar was geworden. Maar we konden niet zomaar vertellen wat we zelf wilden. Ik realiseerde me laattijdig dat ik mijn eigen vertellingen wilde brengen. Ik had toen nog geen idee dat ik ze later zou zingen, laat staan in het West-Vlaams.”

Wat ik vooral wil bewaken, is dat we onszelf blijven. Dat is onze sterkte en dat moeten we behouden.

De luisteraar meenemen

Wannes Cappelle doet aan storytelling. Net zoals in zijn scenario’s bij het bekende Bevergem, wil hij aantonen dat we eigenlijk allemaal een beetje prutsers en sukkelaars zijn. En dat mag best. Hij wil zichzelf, de anderen en de dingen relativeren, door de mensen een spiegel voor te houden.

Voor hem is de essentie van verhalen vertellen mensen mee te nemen, hen te ontroeren en zich kwetsbaar te laten opstellen in een toch zo harde maatschappij: “We leven in een wereld waarin we ons steeds sterk(er) moeten voordoen. Iedereen werkt hard en moet zich flink voordoen in een omgeving waarbij in elk klein conflict, maar ook in elke oorlog, uiteindelijk iemand op de knieën gedwongen wordt. Reeds in mijn eerste boek ‘Ontferm u’, was dat de boodschap. Het ging wel over de zorg — zich over iemand ontfermen — maar ik speelde ook met de term ‘ont-ferm u’: maak uzelf wat minder ferm. Met mijn verhalen wil ik de luisteraar voor me winnen door hem aan te spreken en hem vervolgens mee te nemen naar waar ik dat wil.”