Waag je op het Gis-terrein

Voor Krist Pauwels is spiritualiteit vooral geen mentaal kader, overtuiging of geloof. Het is wel wat je ervaart als je dieper graaft naar je eigen betekenis. Volgens de CEO van communicatiebureau Choco komt wie diep genoeg op zoek gaat naar de vraag wie je bent en wat je hier doet, automatisch op dimensies waar je geen vat op hebt en waar er geen antwoorden meer zijn. Krist Pauwels: “Ik noem dat het Gis-terrein. Als je dat terrein betreedt, is de enige waarheid die je ontmoet wat je zelf voelt, ervaart en beleeft. Daar begint het spirituele.”

“De zoektocht naar het spirituele levert passie en bezieling op.”

De huidige drang naar spiritualiteit houdt volgens Krist Pauwels verband met het wegvallen van de mentale kaders die ons binnen economie en samenleving houvast gaven. De diverse vormen van veiligheid die God, overheid en banken ons boden, zijn verdwenen. Pauwels: “Mensen moeten op zoek naar de waarheid in een sociale context waarin ze overstelpt worden met mentale boodschappen. Ze reageren door terug te vallen op hun eigen gevoel. Dat wordt hun kompas in het leven. De vraag naar betekenis groeit.”

Bedrijf

Ook organisaties zijn erbij gebaat hun spiritueel kapitaal te ontdekken, zo denkt Pauwels: “Dat gaat veel verder dan duurzaam of verantwoord ondernemen. Een spirituele dimensie gaat naar de onzichtbare drive en de gedeelde passie die mensen onder elkaar vinden. Als je die aanraakt, krijg je eenheid ondanks de verschillen. Je krijgt onuitspreekbare verbindingen met elkaar. Daarin zit de spirituele beleving. Je komt tot een wereldbewustzijn waar diep begrip en mededogen overheersen. Dat aanraken met de groep brengt je bij een stuwende energie, die de bron is waaruit je kan putten voor je bezielde onderneming. Dat is geen wolligheid. Het levert passie en bezieling op bij je mensen.”