Spiritualiteit: de samenhang der dingen

Voor Bart Weetjens is spiritualiteit de samenhang van de dingen. Als zenmonnik zoekt hij het niet-zichtbare en het geestelijke op via de stilte. Het brengt zijn innerlijke wereld samen met zijn uiterlijke omgeving. Die beleving probeert hij via het topmanagement van bedrijven over te brengen naar de cultuur van ondernemingen.

Maar Bart Weetjens vertrekt vanuit zichzelf. En vanuit stilte: “Via meditatie zoek ik de duidelijke link tussen lichaam en geest. Ik denk na over mij-Zelf, met grote Z. Ik contempleer over mijn omgeving, mijn geliefden en mijn sociale kring, dichtbij en veraf. Wie dat doet, creëert nieuwe inzichten rond problematieken als armoede, uitsluiting en andere grote maatschappelijke vraagstukken. Je bekijkt de problemen anders als je vanuit het innerlijke welzijn vertrekt en vanuit de visie dat alles onderling verbonden is.”

“Bedrijven zullen over kop gaan als ze geen prioriteit maken van het spirituele.”

Zo legt hij de link naar ondernemen: “Veel ondernemingen zijn puur winstgericht. Ze leggen zo de basis van mentale wantoestanden en van problemen met leiderschap, burn-outs en depressies. Een bedrijf moet streven naar welzijn op de werkplaats. Het is belangrijk dat het daarbij engagementen in de maatschappij neemt.”