Jan Toye over ‘eeuwige energie in mens en onderneming’

Ethisch ondernemen is er zorg voor dragen dat alle stakeholders er beter van worden, dat de medewerkers met ‘goesting’ werken en er individueel energie uit putten.

“Medewerkers een functie geven die zij technisch aankunnen, is niet genoeg. Zij moeten nog geleid worden naar de functie waar zij van nature goed in zijn en die ze graag doen. Sluitstuk voor positieve flow is een empathische leider die zijn ego voorbij is, en met veel mededogen geboeid is door de groei van de medewerker”, vindt ondernemer Jan Toye.

"Wie zijn eigen diepste kern niet volgt, geraakt ontwricht, verliest de goesting en haakt af."

Wil men mentaal gezonde medewerkers, de burn-outs verminderen en de creativiteit en dynamiek van onze ondernemingen en organisaties versterken, dan moet het leiderschap authentiek zijn, zegt Jan Toye. “Naar een nieuwe opdracht dus voor selectie- en assessmentdiensten en vooral een verantwoordelijkheid voor de raden van bestuur die de CEO’s benoemen. Empathie, mededogen en zelf kwetsbaarheid tonen zijn de adjectieven van authentiek leiderschap.”