Illustratie van complexe tekeningen op een krijtbord

Eenvoud in complexiteit

Problemen oplossen doen we elke dag. Toch staan we er zelden bij stil. Nochtans is probleemoplossen niet zomaar een bijproduct van kennis en ervaring. Het is een op zichzelf staande vaardigheid die je kunt leren. Dat wordt steeds belangrijker, want onze wereld raakt steeds meer verbonden. De complexiteit neemt daardoor toe.

Complexiteit ontstaat wanneer een probleem meerdere, elkaar versterkende oorzaken heeft. Het ontbreken van een duidelijk verband tussen oorzaak en gevolg zet onze probleemoplossende intuïties op het verkeerde been. Nochtans zijn complexe problemen niet noodzakelijk ingewikkeld. Met eenvoudige vuistregels en een gezonde dosis inleving kom je al een heel eind, zelfs al ben je geen expert.

Het belangrijkste is complexiteit te herkennen. Deze inspiratienota legt daarom uit wat het verschil is tussen ingewikkelde en complexe problemen, waarom complexe problemen anders moeten worden benaderd, en hoe succesvolle ondernemers erin slagen complexiteit in hun voordeel te gebruiken.