Zonnestralen door het wateroppervlak

De onderstroom

Zinvol werk, bedrijfswaarden, bezielend ondernemen. Sinds de jaren 2000 zien we een voorzichtige opmars van zingeving, persoonlijke groei en waardenbeleving in de bedrijfswereld. Steeds meer bedrijfsleiders ontdekken dat hun onderneming naast een economisch en sociaal kapitaal, ook een spiritueel kapitaal bezit: de onderliggende waarden, inspiratie en bestaansreden die zin en betekenis geven aan de activiteiten van de organisatie en de mensen die er deel van uitmaken.

Het spiritueel kapitaal van ondernemingen omschrijven we hier als de onderstroom in organisaties. De ziel van een onderneming die bepalend is voor wat er aan de oppervlakte gebeurt: de operationele werking, de manier waarop mensen in het bedrijf met elkaar en derden omgaan, de strategische en morele keuzes die het bedrijf maakt.

In deze inspiratienota staan we eerst stil bij de betekenis van bedrijfsspiritualiteit en wat dit onderscheidt van bedrijfsethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vervolgens stellen we de vraag of spiritualiteit ook een meerwaarde biedt. We besluiten met drie methodische stappen die organisaties kunnen helpen om hun spiritueel kapitaal te ontdekken en te versterken.