Karin Van Mossevelde

"Dam opwerpen tegen dreigende commercialisering van de zorg"

Ruim één jaar nadat Solidariteit voor het Gezin, Thuishulp en vier gerelateerde vzw’s in de thuisverpleging de handen in elkaar sloegen, geeft de algemeen directeur een stand van zaken over i-mens.“We wisten dat 2021 het moeilijkste jaar zou worden. We moeten nog even door de woestijn, maar we zitten op het juiste spoor”, zegt ze vanuit het Gentse hoofdkwartier.

Nergens was de verzuiling meer aanwezig dan in de zorgsector. De geboorte van i-mens betekende dan ook een opvallende breuk in het Vlaamse zorglandschap. Met 12.000 werknemers is de nieuwkomer meteen één van de grootste spelers in een sector die door de coronacrisis meer dan ooit in de aandacht kwam.

ETION: Op 6 maart vorig jaar kondigden Erwin Devriendt en jijzelf het samengaan van Solidariteit voor het Gezin en Thuishulp aan. Hoever staan jullie vijftien maanden later?

Karin Van Mossevelde: “Van bij de start wisten we dat het een huzarenstukje zou worden om al onze verschillende activiteiten op een harmonieuze manier in een nieuwe structuur samen te brengen. Je mag niet vergeten dat i-mens de enige speler in de sector is die een compleet aanbod in de thuiszorg heeft. Onze zorgspecialisten komen in de huiskamer van voor de geboorte tot en met de palliatieve zorg. Onze organisatie is een samenbrengen van 12 vzw’s die wij onze ‘fabriekjes’ noemen. We hebben gekozen voor een gefaseerde aanpak. De eerste stap was de creatie van een overkoepelende structuur met een algemene vergadering, een raad van bestuur en een directiecomité. Stapsgewijs kantelen we nu één voor één de verschillende fabriekjes in. Dat is al gebeurd met de kinderzorg, de dienstencheques en de vrijwilligerswerking. Momenteel zijn we volop bezig met de thuisverpleging. Begin 2022 zal de gezinszorg de complexe operatie afronden en van dan af aan zullen we één grote vzw zijn.”

Door de natuurlijke uitstroom en door onze groei-ambities moeten we dit jaar bijna duizend vacatures zien in te vullen.

ETION: Verloopt alles volgens plan?

Karin Van Mossevelde: “We wisten dat 2021 het moeilijkste jaar zou worden. We moeten nog even door de woestijn, maar we zitten op het juiste spoor. Je mag dat ook niet onderschatten. We moeten bijvoorbeeld alle organisatorische processen op elkaar afstemmen. IT bijvoorbeeld, maar denk hierbij zeker ook aan de statuten van de medewerkers. Iedereen heeft een eigen rugzakje met bepaalde voorwaarden en verworvenheden. We hadden graag voor iedereen het beste uit alle werelden gekozen, maar dat was financieel niet haalbaar. Het zal nog wel enkele jaren duren om alles te stroomlijnen.”

  • Lees het volledige artikel in het maartnummer van Ondernemen [PDF, 5 blz., 477 kB].