Man kajakt op wilde rivier

Burn-out, it’s all about energy

Hoe blijven we overeind in deze tijden van hoge verwachtingen en uitputtende mogelijkheden? Timemanagement kan ons leren meer gedaan te krijgen in minder tijd. Maar tijd is niet rekbaar. We hebben allemaal slechts 24 uur in een dag. Onze energie is wel onuitputtelijk want steeds hernieuwbaar. Als we er op een goede manier mee omgaan. Manage dus niet je tijd, wel je energie.

In deze inspiratienota reiken we een kader aan om je energie zo te managen dat ‘het’ blijft stromen.

We kijken naar alles wat je uit vrije wil aanpakt in je leven als een proces in drie fasen: het willen, het realiseren en het ervaren. Krijgen de drie fasen voldoende aandacht, dan zijn we in balans. Voor elke fase reiken we concrete tips aan om je energie te laten stromen.

Uitgeput of opgebrand raak je niet door hard te werken. Wel door jezelf te verliezen in je werk. Door los te komen van je authentieke kracht. De sleutels om je energie stromend te houden en in zoveel mogelijk levensgebieden flow te beleven, zijn: weten wat bij je past, doen wat bij je past, voelen wat bij je past en loslaten wat niet meer bij je past.