Bevlogen Belgen

"Laat ons ook beseffen dat in ons land werk voor veel werknemers een bron van vreugde en zingeving is."

Belgen zijn bevlogen werknemers. Dat blijkt althans uit de zesde Europese studie naar Work Engagement onder leiding van arbeidspsycholoog Wilmar Schaufeli (KU Leuven). Hij is de grondlegger van het begrip werkbevlogenheid als een soort overtreffende trap van arbeidstevredenheid.

Bevlogen medewerkers zijn niet alleen tevreden over hun werk, maar oefenen het uit met energie en enthousiasme. Het zijn betrokken werknemers die vaker uit eigen beweging initiatief nemen of een extra inspanning leveren.

Belgen scoren goed

Wat dat betreft blijken de Belgen in vergelijking met andere landen goed te scoren. Met 32% bevlogen werknemers staat ons land in Europa op de derde plaats na Ierland (33%) en Nederland (34%). Dat slechts een derde van de werknemers bevlogen is, lijkt misschien teleurstellend maar zoals gezegd gaat het hier om meer dan tevreden werknemers. Als we enkel naar werktevredenheid kijken, liggen de cijfers overal een pak hoger. Afhankelijk van de bron ligt het aandeel tevreden medewerkers in ons land rond de 70% (Eurostat 2015).

De engagementstudie van Schaufeli toont nog dat het Europese gemiddelde op 17% bevlogen werknemers ligt. Zuid-Europese landen en de Balkan halen het gemiddelde omlaag met scores rond de 15%. Een opvallend slecht scorend land is Duitsland dat 11% enthousiaste medewerkers telt. Hiermee vormt het land de uitzondering op de vaststelling dat landen met meer bevlogen medewerkers ook een hogere productiviteit kennen.

Werkbeleving

Daarnaast blijkt ook de waardenbeleving rond werk te correleren met werknemersbevlogenheid. Zo blijken landen die meer waarde hechten aan ontspanning een hogere graad van bevlogenheid te hebben dan landen met een strengere arbeidsethos. Het toont hoe bevlogenheid niet ‘op te leggen’ valt, maar vertrekt vanuit een intrinsieke motivatie bij de werknemer die nauw samenhangt met werkbeleving.

Een besluit dat we hier kunnen trekken, is dat we ondanks alle aandacht voor werkbaar werk en de burn-outproblematiek het zo slecht niet hebben in België. Belgen zijn over het algemeen tevreden, tot zelfs bevlogen werkers. Een studie van Universum uit 2015 zette de Belgen zelfs bovenaan in de ranglijst van gelukkigste medewerkers.

Deze hoopgevende cijfers moeten geen reden zijn om inspanningen voor gezond en werkbaar op te geven. Integendeel, te veel bevlogenheid kan ook leiden tot burn-out door een overmatige focus op werk. Maar laat ons tegelijk beseffen dat in ons land werk voor veel werknemers een bron van vreugde en zingeving is. Gezien bevlogenheid aanstekelijk werkt, mogen we dat gerust een competitief voordeel noemen.