illustratie kredietwaardigheid van bedrijven, meter gaat in het rood

Betaalketting onder zware druk

  1. De oorlog in Oekraïne en de naweeën van de coronacrisis wegen op het ondernemersvertrouwen. Driekwart van de respondenten in onze bevraging (73,9%) geeft aan dat ze in hun omgeving ondernemingen zien wiens levensvatbaarheid in het gedrang komt wanneer de economische situatie niet snel verbetert.

  2. Bij drie op tien respondenten (29,2%) vragen klanten nu reeds om betalingsuitstel. De betaalketting staat dermate onder spanning dat meer dan 9 op 10 bedrijven hogere prijzen krijgt doorgerekend (96,4%) of dat zelf ook probeert te doen (94,3%). Prijsstijgingen zijn het nieuwe normaal.

  1. Meer dan de helft van de respondenten (55,3%) onderschrijft de stelling dat de logistieke keten in hun sector sterk is verstoord. Langs leverancierszijde zegt 71,4% dat alsmaar meer leveranciers niet meer (tijdig) kunnen leveren of uitvoeren; 42,7% geeft toe dat ze hun eigen klanten niet meer (tijdig) kunnen bedienen.

  1. Van de bedrijven die een beroep doen op een kredietverzekering, zegt 3 op 5 (59,0%) dat hun kredietverzekeraar zich vandaag meer zorgen maakt over de kredietwaardigheid van hun klanten in vergelijking met de periode voor de Oekraïnecrisis. Slechts 28,2% vindt dat hogere kredietlimieten als gevolg van hogere inflatie en kostenstijgingen vlot worden toegekend.  

Conclusie

De resultaten van deze enquête geven aan dat bedrijven steeds vaker worden geconfronteerd met klanten die niet betalen en zich grote zorgen maken omtrent de kredietwaardigheid van collega-ondernemingen in hun omgeving. Tegelijk stellen we vast dat men zowel rond prijsverhogingen als verstoringen in de logistieke keten probeert onderling met klanten en leveranciers tot een vergelijk te komen. Niettemin zijn prijsstijgingen in veel gevallen onvermijdelijk. Gegeven het wijdverspreid karakter van de problemen moeten we aannemen dat zowel de logistieke aanvoerketen alsook de betaalketting nog lange tijd onder spanning blijven.

Online panelgesprek: 'Credit or crises?'

Nu de energiecrisis, inflatie en supply chain moeilijkheden zwaar wegen op de economie, legt CRiON bovenstaande vraag voor aan topmanagers van AIG, Allianz Trade, Atradius, Coface en Credendo. ETION-hoofdeconoom Geert Janssens modereert het gesprek, dat doorgaat op 29 september om 11.00 uur. Je kan ook zelf vragen stellen.

Deelname is gratis, registreer je hier.