Tom Franck

Tom Franck

lid van het directiecomité
Bank J. Van Breda

Tom Franck is al jaren actief in de financiële sector en dit in verschillende rollen: directielid, academicus, investeerder, beleidsmaker, toezichthouder en bestuurder. Hij was betrokken bij cruciale momenten in de financiële geschiedenis, zoals de herstructurering van de Belgische banken tijdens de financiële crisis, de hervorming van het regelgevend en toezichthoudend kader ten tijde van de eurocrisis, de hervorming van de investerings- en de financieringsstrategie van de Belgische staat in de nasleep ervan.