Mario Fleurinck

Mario Fleurinck

founder
Innocrowd

Mario Fleurinck werkte mee aan de digitalisering van de maakindustrie bij Boeing, Airbus en Melotte (3D-printing).  Daarna focuste hij op de andere kant van de digitalisering, de kennisindustrie en artificiële intelligentie bij General Electric (US) en cloud integratie bij ENGIE (FR). Via het Duitse Fraunhofer geeft hij Industrie 4.0 mee vorm. Mario is een zeer gedreven man voor wie innovatie en ‘out of the box’-denken een levenswijze zijn.