Kennisbank

Datum: 6 februari 2007
Auteur: Geert Janssens
Wereldwijd leven meer dan 1 miljard mensen onder de armoedegrens van 1 dollar. De lijst van landen die er zelfs niet in slagen de meest rudimentaire fase van ontwikkeling door te maken en hun bevolking te voorzien van de meest elementaire basisbehoeften, lijkt dan ook eindeloos lang. Wat daarbij opvalt is dat maar weinig Afrikaanse landen de sprong naar een beter bestaan weten te volbrengen. We zoeken de verklaring in twee werken die elk op zich staan maar in hun genre toch wel uitschieten. Het eerste is een meeslepend verhaal over Afrika gebaseerd op persoonlijke ervaringen en anekdotes van de auteur. Het tweede is een verzameling wetenschappelijke artikels over armoede in de wereld. Download het artikel [PDF, 5 blz., 28 kB]
Datum: 6 februari 2007
Auteur: Geert Janssens
Volgens de zonet vrijgegeven OESO-cijfers bedraagt de loonmarge voor de komende twee jaar slechts 4,65%. Dit is een stuk minder dan de 5,5% die de CRB enkele weken geleden nog naar voren schoof als richtcijfer voor de zopas afgelopen sociale onderhandelingen. De CRB gaat hiermede verder op het pad van de (over) optimistische prognoses en zet alzo de sociale partners op het verkeerde been. Download het artikel [PDF, 5 blz., 50 kB]
Datum: 20 november 2006
1776 is het jaar waarin zich enkele merkwaardige gebeurtenissen voordeden die verrassend genoeg vandaag hun voltooiing krijgen en daardoor mee aan de basis liggen van een zeer uitzonderlijke periode van sterke wereldwijde economische groei. Download de nota [PDF, 72 blz., 4,54Mb]  
Datum: 8 november 2006
De centrale vraag in die Cahier is: Neemt de ongelijkheid van inkomensverdeling op mondiaal vlak af of toe? De verschillende interpretaties van de gebruikte variabelen en de manier waarop empirische gegevens verwerkt worden, geven enkel maar aanleiding tot meer discussie en tegengestelde opinies. Download de nota [PDF, 88 blz., 676kb]  
Datum: 26 oktober 2006
Professor William J. Baumol is in Vlaamse ondernemingskringen zeker geen BE, een Bekende Econoom. Toch heeft deze Amerikaanse econoom baanbrekend werk geleverd om de rol van de ondernemer en het ondernemerschap stevig in de economische theorie te integreren. Download de nota [PDF, 36 blz., 217kb]
Datum: 23 oktober 2006
Auteur: Geert Janssens
In wielertermen gesproken bedraagt de voorsprong van het westen inzake rijkdom tientallenminuten maar het tempo waarmee China ons inhaalt is al even indrukwekkend. De inhaalrace van de Chinezen is nog een flink stuk spectaculairder dan de - ondanks alles - historische rit van Floyd Landis in de jongste editie van de Ronde van Frankrijk. Ook de parallel met doping is gepast. Met een ondergewaardeerde munt, een schrijnend gebrek aan democratie en een risicovol financieel beheer, worden de prestaties van de Chinese economie kunstmatig opgedreven. Of de straffeloosheid nog van lange duur is valt af te wachten. Vooralsnog vangen antidopingcontroles bot. Zolang de wereldeconomie fors blijft groeien blijven de risico's overigens binnen de perken.
Datum: 10 oktober 2006
Met Edmund Phelps wint een huisvriend van VKW Metena de Nobelprijs economie.
Datum: 20 september 2006
Het Belgische concurrentievermogen: twee vooruit, drie achteruit Met drie stappen voorwaarts gevolgd door twee achterwaarts vordert men in de jaarlijkse processie van Echternach op een erg moeizame wijze. Inzake de beleidsinspanningen om het internationaal concurrentievermogen van de Belgische economie aan te scherpen, roept de vergelijking met die processie van Echternach eigenlijk nog een té flatterend beeld op. Download de nota [PDF, 38blz., 440kb]
Datum: 20 september 2006
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Vlaanderen is niet het zoveelste voorstel over de manier waarop MVO moet ingevuld worden door bedrijven. Het is ook geen theoretisch kader of concept. Deze uitgave geeft wel weer hoe bedrijven in Vlaanderen dagdagelijks maatschappelijk verantwoord ondernemen en daar hun eigen accenten in leggen. Download de nota [PDF, 38 blz., 440 kB]
Datum: 1 augustus 2006
“Als macro-econoom hield ik me al jaren bezig met de studie van de conjunctuurcyclus en van de determinanten van economische groei op langere termijn. Ik begon me steeds meer te realiseren dat wij als economen misschien toch wel iets meer zouden moeten kunnen zeggen over de redenen waarom economische groei echt belangrijk is. In de armere landen van de wereld ligt één en ander voor de hand. Slechts via economische groei kan een menswaardige materiële welstand opgebouwd worden. Kunnen we voor wat betreft de rijke landen echter zomaar hetzelfde antwoord geven? Of moeten we daar stilaan toch andere accenten beginnen te leggen?” aldus Benjamin Friedman, hoogleraar economie aan de befaamde Harvard University in Boston, in een recent gesprek met VKW Metena.