Kennisbank

Datum: 23 juli 2009
Auteur: Stijn Decock
Als naar Gent uitgeweken West-Vlaming vormen de Gentse Feesten één van de hoogtepunten van mijn jaar. De vele optredens, de gezellige sfeer en het weerzien met vrienden zorgen dat ik in de tweede helft van juli nooit op reis ben en in mijn stad blijf. De Feesten zijn één van de bewijzen dat Vlaanderen nog steeds veel creativiteit en levenskwaliteit herbergt. Vooral de manier waarop het georganiseerd is, is bijzonder. Zou het niet mooi zijn om de dynamiek die er heerst over te zetten in het bedrijfsleven en in de overheid?
Datum: 13 juli 2009
Auteur: Geert Janssens

Zoals bij elk regeerakkoord staat ook de kadertekst van Peeters II vol highbrowbeschouwingen en stellen de protagonisten het geheel als historisch voor. Een grondige analyse van het akkoord leert dat het potentieel daartoe zeker aanwezig is, maar alles staat of valt met het financiële plaatje. En dat is in de gegeven omstandigheden niet bepaald krachtig ingevuld.

Datum: 13 juli 2009
Auteur: Kris Boschmans
België is een vrij conservatief ontlenersland met een beperkte schuldenlast van zowel ondernemingen en gezinnen. Onze banksector zou aldus goed gewapend moeten zijn tegen de financiële crisis. De recente bankperikelen tonen aan dat dit duidelijk niet het geval is. Dit onze sterke blootstelling aan het buitenland is hier verantwoordelijk voor. Van Ierland tot Hongarije zijn er maar weinig probleemgebieden waar onze banksector geen zware verliezen geleden hebben.
Datum: 10 juli 2009
Auteur: Kris Boschmans
Eén op de vijf bouwbedrijven maakt zich schuldig aan sociale fraude, zo blijkt uit recente beirchtgeving. In een recessie die de economie activiteit met meer dan 4% doet krimpen zijn groeisectoren zijn moeilijk te vinden. Zwartwerk vormt een opmerkelijke uitzondering, en dit des te meer omdat de ‘sector’ al vijftien jaar aan het krimpen is. Ondanks de dalende trend, zou ongeveer ongeveer één-vijfde van de economische activiteit in ons land niet aangegeven en belast worden, waarmee we sterk boven het OESO-gemiddelde uitkomen.
Datum: 8 juli 2009
Auteur: Geert Janssens
Wie regelmatig in het buitenland op vakantie gaat, kent dat gevoel dat men bij het ontwaken wel eens kan hebben. Zonder succes tastend in het half duister naar het vertrouwde plekje waar je polshorloge, bril of gsm zou moeten liggen, kom je zachtjes tot het besef dat je ontwaakt op een vakantiebestemming waar alles een beetje anders is. Laten we hopen dat dit ontwaakgevoel onze bewindslui overvalt wanneer ze het recentste OESO rapport over België lezen.
Datum: 7 juli 2009
Auteur: Kris Boschmans
In een opiniestuk in De Tijd pleitte VKW Metena ervoor om ook een stresstest naar Amerikaans voorbeeld uit te voeren voor Belgische en Europese banken. Ondertussen zijn er stresstesten. Sommige banken worden zelfs twee keer doorgelicht, één keer door de Belgische toezichthouder en één keer door de Europese. Naar alle waarschijnlijkheid worden de resultaten evenwel niet bekend gemaakt. Zelfs de identiteit van de 22 banken die doorgelicht worden door het Europees Comité van Europese Toezichthouders ligt kennelijk zo gevoelig dat deze informatie top secret moet blijven. Dit is een gemiste kans.
Datum: 3 juli 2009
De producent van matrasstoffen Bekaert Textiles maakte onlangs bekend dat het al zijn productie-activiteiten in ons land stopzet. Een gevolg van de crisis of is er meer aan de hand? CEO Paul De Meulemeester geeft tekst en uitleg.
Datum: 30 juni 2009
Auteur: Kris Boschmans
De Bank for International Settlements fungeert als bank voor centrale banken. Daarnaast stimuleert de organisatie internationale monetaire en financiële samenwerking. De BIS is aldus uitstekend geplaatst om toelichting te geven over de stand van zaken in de internationale banksector. Naast de opvallende suggestie om financiële innovaties te registreren en aan een kwaliteitscontrole te onderwerpen, zijn een aantal conclusies van het lijvige rapport onderbelicht gebleven. We zetten er een aantal op een rijtje.
Datum: 26 juni 2009
De Belgische overheid leeft boven haar stand. Sinds de eeuwwisseling groeide de tewerkstelling bij de overheid razendsnel. De deelstaten en de lokale overheden tekenen voor het gros van die toename. Uit internationale vergelijkingen blijkt echter dat ons ambtenarenapparaat zonder verlies aan dienstverlening kan worden afgeslankt. Een doorlichting door de OESO in 2007 gaf aan dat er op alle niveaus ruimte was voor efficiëntieverbeteringen.  Er is sindsdien niet veel veranderd. Klik hier voor het volledige document  
Datum: 24 juni 2009
Auteur: Trends
Erg weinig bedrijven maken gebruik van het uitstel van RSZ-betaling waarop ze een beroep kunnen doen tijdens deze moeilijke maanden. "Ik schat dat maar 3 procent van de ondernemingen die bij ons is aangesloten daarvoor kiest", zegt Dave Bulteel, consulent central business services van de hr-dienstverlener SD Worx. Bij het sociaal secretariaat Groep S klinkt hetzelfde geluid. "Het uitstellen van de RSZ-betaling is vaak geen oplossing omdat de verplichting enkele maanden later toch als een boemerang terugkeert", verklaart Geert Janssens, projectmanager van VKW Metena.