Kennisbank

Datum: 22 maart 2010
Klopt het (media)beeld dat we met zijn allen gebukt gaan onder de werkstress? Of moet er integendeel meer aandacht komen voor de weldaden van arbeid? In deze beleidsnota gaan we niet alleen op zoek naar stressoren maar ook naar energiebronnen die de passie op de werkvloer aanwakkeren en de sfeer optimaliseren. Download hier de volledige nota [PDF, 8 blz., 1.091 kB]
Datum: 19 maart 2010
Auteur: Kris Boschmans
Eén van de voornaamste redenen waarom de beurscrash van '29 uitmondde tot de Grote Depressie was de wijdverspreide adoptie van protectionistische maatregelen over de hele wereld. Beleidsmakers allerhande hebben daarom plechtig beloofd om deze keer geen toevlucht te zoeken tot protectionisme. Hoewel het scenario van de jaren '30 vermeden is, werden niet alle beloften ingelost, zo blijkt.
Datum: 19 maart 2010
Auteur: Kris Boschmans
De werkelijke discussie omtrent lonen van topbankiers en bankCEO’s is niet betreft niet de hoogte op zich, maar eerder of ze aanleiding geven tot wenselijk gedrag. Meer bepaald zou de persistente bonuscultuur, waarbij fabuleuze betalingen plaatsvinden indien bepaalde korte termijn doelstellingen gehaald worden, aanzetten tot het nemen van extra risico’s en een gebrek aan een visie op lange termijn. De gevolgen van dit gedrag zijn ondertussen genoegzaam bekend. Tegenstanders van deze visie verwijzen vaak naar Lehman Brothers en Bear Stearns. Toen deze instellingen ten onder gingen, ging hun aandelenwaarde mee de dieperik in. De topmensen, die grote aandelenpakketten bezaten, kregen financieel zware klappen en zijn dus, terecht, zwaar afgestraft voor hun overdreven risico-appetijt. Het verloningsbeleid lag dus niet aan de basis van de excessen binnen deze instellingen, zo wordt geargumenteerd. Nader onderzoek naar de lonen aan de top van Bear Stearns en Lehman Brothers maakt brandhout van dit verhaal.
Datum: 16 maart 2010
Auteur: Kris Boschmans
De recessie heeft diepe wonden geslagen in onze welvaart, met een verlies aan output van ongeveer 3 procent in 2009 en een zwakke groei in dit jaar. Erger nog is dat de potentiële groei de komende jaren ondermaats zal zijn, verklaart een recent rapport van het IMF over ons land. Het outputverlies dat we in 2009 verloren hebben, zal België de komende jaren niet kunnen goedmaken, eerder integendeel.
Datum: 12 maart 2010
Auteur: Dirk Callens
Reeds op 10 oktober 2008 stemde de regering-Leterme in met het federaal KMO-Plan waarbij men zich als doel stelde de perverse gevolgen verbonden aan een faillissement te bestrijden en het tweedekansondernemerschap aan te moedigen.
Datum: 11 maart 2010
Auteur: Jan Henry
Het astronomische bedrag van 120 miljard euro is de slotsom van een ruwe berekening en hoeft geen fataliteit te zijn. Maar de potentiële omvang van de ravage die de crisis aangericht heeft en nog zal aanrichten, toont aan dat de grote recessie diepe littekens zal achterlaten op de Belgische economie.
Datum: 11 maart 2010
Drie jonge West-Vlaamse informatici bundelden hun krachten rond een eenvoudig maar slim idee: een pay per use model voor software. Met enthousiasme en leergierigheid bouwen ze stap voor stap bedrijfservaring op.
Datum: 10 maart 2010
Auteur: Kris Boschmans
Ongeveer een maand geleden vermelden we een belangrijke reden voor de Europese bezorgdheid rond de overheidsfinanciën van Griekenland, Portugal, Ierland en dergelijke meer. De vrees bestond, en bestaat nog steeds, dat er een nieuwe financiële crisis kan uitbreken indien deze landen niet langer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Europese (groot)banken hebben deze overheidsobligaties immers gretig opgekocht, waardoor ze in nieuwe problemen kunnen belanden bij een ‘default’. De Bank for International Settlements (BIS) heeft becijferd hoe groot deze blootstelling is en in welke landen de ‘fall-out’ het grootst zou zijn. 
Datum: 4 maart 2010
Auteur: Kris Boschmans
Nu we ons in de naweeën van de financiële crisis bevinden, verplaatst de bezorgdheid van beleggers en het algemene publiek zich naar de toestand van de overheidsfinanciën. In België, en in de meeste andere westerse economieën, is er vast en zeker reden tot bezorgdheid gezien de pijlsnel oplopende schulden. Waar dit toe kan leiden, toont Griekenland aan. Maar welke schulden zijn nog draaglijk en vanaf welk schuldgraad moet men zich pas echt zorgen maken? En wat zijn de concrete gevolgen van een te hoog schuldniveau? Kenneth Rogoff, professor aan de universiteit van Harvard, biedt samen met Carmen Reinhardt een aantal antwoorden in een recent verschenen onderzoekswerk.
Datum: 4 maart 2010
Auteur: Geert Janssens
Om te oogsten moet je zaaien. Maar als de markt verzadigd is dan riskeert al de moeite voor niets te zijn geweest. De managementliteratuur leert echter dat je inzake timing maar beter te vroeg kunt zijn. Bedrijven die investeren op het dieptepunt hebben de beste papieren om het laken naar zich toe te trekken als de vraag herneemt. Vooral investeringen in O&O en innovatie maken het verschil maar zijn uiteraard ook het duurst. De uitweg uit dit dilemma heet open innovatie.