Kennisbank

Datum: 3 juli 2009
De producent van matrasstoffen Bekaert Textiles maakte onlangs bekend dat het al zijn productie-activiteiten in ons land stopzet. Een gevolg van de crisis of is er meer aan de hand? CEO Paul De Meulemeester geeft tekst en uitleg.
Datum: 30 juni 2009
Auteur: Kris Boschmans
De Bank for International Settlements fungeert als bank voor centrale banken. Daarnaast stimuleert de organisatie internationale monetaire en financiële samenwerking. De BIS is aldus uitstekend geplaatst om toelichting te geven over de stand van zaken in de internationale banksector. Naast de opvallende suggestie om financiële innovaties te registreren en aan een kwaliteitscontrole te onderwerpen, zijn een aantal conclusies van het lijvige rapport onderbelicht gebleven. We zetten er een aantal op een rijtje.
Datum: 26 juni 2009
De Belgische overheid leeft boven haar stand. Sinds de eeuwwisseling groeide de tewerkstelling bij de overheid razendsnel. De deelstaten en de lokale overheden tekenen voor het gros van die toename. Uit internationale vergelijkingen blijkt echter dat ons ambtenarenapparaat zonder verlies aan dienstverlening kan worden afgeslankt. Een doorlichting door de OESO in 2007 gaf aan dat er op alle niveaus ruimte was voor efficiëntieverbeteringen.  Er is sindsdien niet veel veranderd. Klik hier voor het volledige document  
Datum: 24 juni 2009
Auteur: Trends
Erg weinig bedrijven maken gebruik van het uitstel van RSZ-betaling waarop ze een beroep kunnen doen tijdens deze moeilijke maanden. "Ik schat dat maar 3 procent van de ondernemingen die bij ons is aangesloten daarvoor kiest", zegt Dave Bulteel, consulent central business services van de hr-dienstverlener SD Worx. Bij het sociaal secretariaat Groep S klinkt hetzelfde geluid. "Het uitstellen van de RSZ-betaling is vaak geen oplossing omdat de verplichting enkele maanden later toch als een boemerang terugkeert", verklaart Geert Janssens, projectmanager van VKW Metena.
Datum: 24 juni 2009
Gilbert Declerck staat nog heel even aan het hoofd van IMEC, het Leuvense onderzoekscentrum in nano-elektronica en nano-technologie. Vanaf 1 juli geeft hij de CEO-fakkel door aan Luc Van den hove en wordt hij zelf lid van de raad van bestuur van IMEC International. Declerck is er gerust op dat IMEC deze financiële crisis zonder kleerscheuren zal doorkomen.
Datum: 22 juni 2009
Auteur: Kris Boschmans
Berichten in de media alom kondigen het einde aan van de huidige recessie. Desondanks zal het herstel moeizaam zijn en zal het lang duren vooraleer onze economie weer op het niveau zit van begin 2008. Dit is alleszins de mening van onderzoekers van de Boston Consulting Group. Zij relativeren de zogenaamde ‘green shoots,’ tekenen aan de wand die op een toekomstig economisch herstel wijzen. In het tweede deel van hun paper bekijken ze de periode van de Grote Depressie nauwkeurig om te zien welke ondernemingen hier als winnaar uitgekomen zijn en welke als verliezers. Recessies scheiden het kaf namelijk van het koren. Sommige ondernemingen gaan definitief kopje onder, terwijl anderen de fundamenten leggen voor een jarenlange dominantie. We zetten een aantal bevindingen op een rijtje.
Datum: 22 juni 2009
Auteur: Dirk Callens
Geld is voor bedrijven een duur goed geworden. De financiële crisis is hard toegeslagen en maakt het voor bedrijven steeds moeilijker om aan betaalbare kredieten te komen, alle pogingen van de overheid ten spijt (denk maar aan acties via het Participatiefonds, de Participatiemaatschappij Vlaanderen, enz.). Bedrijven betalen voor een bankkrediet al snel 12 procent rente of meer.
Datum: 19 juni 2009
Auteur: Geert Janssens
Een van de hamvragen met betrekking tot het herstel van de economie van de eurozone op langere termijn betreft de mate het toekomstig groeipotentieel al of niet wordt aangetast. Tijdens een recente workshop van het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (Vleva) konden we vernemen hoe de Europese Commissie de situatie op dat vlak inschat.
Datum: 18 juni 2009

Ondernemersplatform VKW wordt brede werkgeversorganisatie

Datum: 18 juni 2009
Auteur: Trends
Het Ondernemersplatform VKW bestaat uit drie entiteiten: Ledenwerking,Synergia (financieel beheer en ondersteunende diensten) en de denktank VKW Metena. Er zijn vijf regionalepoten: Antwerpen/Mechelen, Kempen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Brabant.