Wat betekent het federale begrotings­akkoord op fiscaal vlak?

Minimumbelasting voor vennootschappen

Het begrotingsakkoord voorziet in 2023 in een eenmalige aanpassing van de minimumbelasting voor vennootschappen. Deze regeling zou tot stand komen in afwachting van een Europees akkoord. Bedrijven met meer dan 1 miljoen euro winst kunnen hun overgedragen fiscale verliezen (en bepaalde andere overgedragen fiscale aftrekken) slechts beperkt in aftrek nemen van deze winst.

Op vandaag kunnen de overgedragen fiscale verliezen worden afgezet tegen een bedrag van 1 miljoen euro, verhoogd met 70% van de winst die deze grens overschrijdt. Het federaal begrotingsakkoord voorziet voor 2023 eenmalig in een beperking van dit percentage tot 40%.

Notionele intrestaftrek

De notionele interestaftrek werd de voorbije jaren reeds sterk afgebouwd. In het begrotingsakkoord is nu opgenomen dat deze aftrek verder zou worden beperkt.

BTW-tarief voor gas en elektriciteit

Het btw-tarief voor gas en elektriciteit zou definitief verlaagd worden tot 6%. Hiertegenover staat een nieuw stelsel, waarbij de accijnzen stijgen en dalen naargelang de energieprijzen onder of boven een bepaalde grenswaarde liggen. Op deze manier worden de schommelingen van de energieprijzen beperkt.

Definitieve beslissingen omtrent een grotere fiscale hervorming blijven voorlopig uit

Auteursrechten

Omwille van het interessant fiscaal regime worden de laatste jaren niet enkel auteurs maar bijvoorbeeld ook architecten of softwareontwikkelaars vergoed door middel van auteursrechten. De federale regering wenst dit in te perken door in te grijpen in het toepassingsgebied van de toekenning van auteursrechten.

Kunstenaars, auteurs en journalisten kunnen hoogstwaarschijnlijk verder blijven genieten van de fiscaal gunstige regeling voor de toekenning van auteursrechten. Voor hen zou de verhouding tussen de toekenning van gewone bezoldigingen (70%) en van auteursrechten (30%) wettelijk worden vastgesteld.

Voor bedrijven die het regime van de auteursrechten niet langer kunnen toepassen, zou de wetgever voorzien in een eenjarige overgangsperiode voor het jaar 2023.

Fiscaal voordeel tweede woning

Wie een hypothecaire lening aanging voor een tweede woning kon tot op heden genieten van de federale belastingvermindering van 30% op (een deel van) de kapitaalaflossingen of premies van schuldsaldoverzekeringen. Dit belastingvoordeel zou verdwijnen vanaf 2024.

Voor een hypothecaire lening aangegaan vóór 2024 blijft het fiscaal voordeel voor de tweede woning wel van toepassing.

Lees het artikel in Ondernemen, december 2022.
 

Partner(s)