Subsidies voor gascentrales lang niet in kannen en kruiken

De nieuwe wet rond subsidies voor gascentrales en het zogenaamde capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) zouden in werking moeten treden in 2021. William Timmermans ziet nog heel wat obstructies.

William Timmermans is partner Real Estate & Regulatory bij ALTIUS. Hij licht de vele problemen toe die samengaan met de voorziene subsidies voor gascentrales. “In feite zal het neerkomen op een subsidiëring van de elektriciteitscapaciteit.”

“Kerncentrales draaien 24 uur op 24 en geven een permanente productie van elektriciteit. Dat is niet het geval met zonlicht of wind, omdat die er niet altijd zijn. De problematiek is dat als we kerncentrales uitschakelen en terugvallen op groene stroom, we dan niet steeds over voldoende productie van groene stroom zullen beschikken. Eigenlijk moeten we dus naar een systeem om stroom op te wekken dat niet afhankelijk is van het weer. Het probleem daarbij is dat het momenteel voor de privésector onvoldoende rendabel is om in gascentrales te investeren. Daarom ontstond het idee om bedrijven te betalen die capaciteit ter beschikking stellen op momenten dat er te weinig groene stroom is. Dat zal onze elektriciteitsfactuur ingewikkelder — en helaas ook duurder — maken, omdat er een luikje capaciteitsvergoedingsmechanisme zal bijkomen.”

“Alles rond krijgen tegen 2021 lijkt me een onvoorstelbare uitdaging, al hebben we wellicht een dergelijk mechanisme nodig.”