spotlight die een duidelijke richting aangeeft

Inspiratienota over leiden in turbulente tijden

De context waarin organisaties vandaag opereren, is onderhevig aan hoge complexiteit en volatiliteit. Dit maakt het voor leiders en ondernemers lastiger om tot goede beslissingen te komen. Want een van de kenmerken van complexiteit is dat er geen kant-en-klare procedures of oplossingen bestaan voor complexe uitdagingen. Hoe hou je als leider balans tussen stabiliteit en verandering in een omgeving waarin het eerste afwezig lijkt en het tweede almaar toeneemt?

In deze nota benaderen we het thema leiderschap vanuit complexiteitstheorie. We onderzoeken wat complexiteit precies inhoudt en hoe dit zich verhoudt tot leiderschap. We argumenteren dat, in tegenstelling tot enkele klassieke leiderschapstypes, het belang van enabling of ‘mogelijkmakend’ leiderschap toeneemt om te kunnen navigeren in complexe omgevingen. We verkennen de kenmerken van dit leiderschapstype en wat er nodig is om dit te versterken in organisaties.